Account numbers

 Warsaw meetings: Będlewo meetings:
USD currency account: BIC/SWIFT: GOSKPLPW
PL 37 1130 1017 0020 1467 1520 0006
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
PL 37 1130 1017 0020 1467 1520 0006
EUR currency account: BIC/SWIFT: GOSKPLPW
PL 64 1130 1017 0020 1467 1520 0005
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
PL 80 1130 1017 0020 1467 1520 0008
PLN account: 75 1130 1017 0020 1467 1520 0001 75 1130 1017 0020 1467 1520 0002

 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Owner of the account: Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, Sniadeckich 8

BIC - Bank Identifier Code
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication