Zależności między podziałem na sekcje a
Main 2000 Mathematics Subject Classification (MSC2000)

W bazie przyjęto, ze podanie numeru MSC2000 powoduje automatyczne przypisanie (poza dwoma wyjątkami) do sekcji według poniższych reguł (reguły te uległy drobnym zmianom po roku 2000):

I. Logika matematyczna i Podstawy matematyki
03 - Mathematical logic and foundations
04 - Set theory
II. Algebra
06 - Order, lattices, ordered algebraic structures
08 - General algebraic systems
12 - Field theory and polynomials
13 - Commutative rings and algebras
15 - Linear and multilinear algebra; matrix theory
16 - Associative rings and algebras
17 - Nonassociative rings and algebras
18 - Category theory, homological algebra
19 - K-theory
20 - Group theory and generalizations
III. Teoria liczb
11 - Number theory
IV. Geometria
51 - Geometry
52 - Convex and discrete geometry
53 - Differential geometry
V. Topologia
54 - General topology
55 - Algebraic topology
57 - Manifolds and cell complexes
VI. Geometria algebraiczna
14 - Algebraic geometry
VII. Analiza zespolona
30 - Functions of a complex variable
32 - Several complex variables and analytic spaces
VIII. Grupy Lie i reprezentacje grup
22 - Topological groups, Lie groups
33 - Special functions
43 - Abstract harmonic analysis
IX. Analiza rzeczywista i Analiza funkcjonalna
26 - Real functions
28 - Measure and integration
39 - Finite differences and functional equations
40 - Sequences, series, summability
41 - Approximations and expansions
42 - Fourier analysis
44 - Integral transforms, operational calculus
45 - Integral equations
46 - Functional analysis
47 - Operator theory
X. Teoria prawdopodobieństwa i Statystyka matematyczna
60 - Probability theory and stochastic processes
62 - Statistics
XI. Równania różniczkowe cząstkowe
31 - Potential theory
35 - Partial differential equations
XII. Równania różniczkowe zwyczajne i Układy dynamiczne
34 - Ordinary differential equations
XIII. Fizyka matematyczna
70 - Mechanics of particles and systems
73 - Mechanics of solids
76 - Fluid mechanics
78 - Optics, electromagnetic theory
80 - Classical thermodynamics, heat transfer
81 - Quantum Theory
82 - Statistical mechanics, structure of matter
83 - Relativity and gravitational theory
85 - Astronomy and astrophysics
86 - Geophysics
XIV. Metody numeryczne i Obliczenia naukowe
65 - Numerical analysis
XV. Matematyka dyskretna i Kombinatoryka
05 - Combinatorics
XVI. Matematyczne aspekty informatyki
68 - Computer science
XVII. Zastosowania matematyki poza fizyką
90 - Economics, operations research, programming, games
92 - Biology and other natural sciences, behavioral sciences
93 - Systems theory; control
94 - Information and communication, circuits
XVIII. Historia matematyki
01 - History and biography
XIX. Dydaktyka matematyki
brak odpowiedniej MSC2000
XX. Inne
00 - General
Brak jednoznacznie określonej sekcji
49 - Calculus of variations and optimal control; optimization
58 - Global analysis, analysis on manifolds

Zasady udostępniania danych
w
Bazie Matematyków Polskich

Bez ograniczeń udostępnia się następujące dane: Imię, Nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, e-mail, adres jednej instytucji zatrudniającej matematyka, oraz jego zainteresowania sklasyfikowane według 1. Podstawowej Matematycznej Klasyfikacji Tematycznej (2000 Mail Mathematics Subject Classification) 2, Sekcji zainteresowań (zgodnie z podziałem na sekcje Kongresu Matematuków Berkeley 1986) oraz słownego opisu.

Z zasady w Bazie nie udostępnia się adresów i telefonów domowych, poza wyjątkiem, gdy brak jest adresu Instytucji lub e-maila, więc adres domowy jest w takim przypadku jedynym możliwym kontaktem. Osoby nie podające żadnego kontaktu nie mogą być umieszczone w Bazie.

Bardziej szczejółowe dane osobowe, zawierające daty i miejsca awansów naukowych oraz adresy i telefony domowe udostępniane są jedynie Radom Naukowym, Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułu Naukowego, KBN, PTM i redakcjom czasopism matematycznych celem ułatwiemia im wyboru recenzentów i kontaktu z nimi.

W anglojęzycznej wersji Bazy pozycja position zależy od posiadanego stopnia i tytułu naukowego oraz zajmowanego stanowiska, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Ze względu na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych każdy występujący w Bazie Matematyków Polskich musi wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swych danych osobowych, zgodnie z przyjętymi w Bazie Matmatyków Polskich zasadami.

Baza powstała z inicjatywy Komitetu Matematyki PAN i Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Administrowana jest przez Instytut Matematyczny PAN.


Porównanie
1991 and 2000
Main Mathematics Subject Classifications

#19912000
00General
01History and biography
03Mathematical logic and foundations
04Set theory
05Combinatorics
06Order, lattices, ordered algebraic structures
08General algebraic systems
11Number theory
12Field theory and polynomials
13Commutative rings and algebras
14Algebraic geometry
15Linear and multilinear algebra; matrix theory
16Associative rings and algebras
17Nonassociative rings and algebras
18Category theory, homological algebraCategory theory; abstract homological algebra
19K-theory
20Group theory and generalizations
22Topological groups, Lie groups
26Real functions
28Measure and integration
30Functions of a complex variable
31Potential theory
32Several complex variables and analytic spaces
33Special functions
34Ordinary differential equations
35Partial differential equations
37Dynamical systems and ergodic theory
39Finite differences and functional equationsDifference and functional equations
40Sequences, series, summability
41Approximations and expansions
42Fourier analysis
43Abstract harmonic analysis
44Integral transforms, operational calculus
45Integral equations
46Functional analysis
47Operator theory
49Calculus of variations and optimal control; optimization
51Geometry
52Convex and discrete geometry
53Differential geometry
54General topology
55Algebraic topology
57Manifolds and cell complexes
58Global analysis, analysis on manifolds
60Probability theory and stochastic processes
62Statistics
65Numerical analysis
68Computer science
70Mechanics of particles and systems
73Mechanics of solids
74Mechanics of deformable solids
76Fluid mechanics
78Optics, electromagnetic theory
80Classical thermodynamics, heat transfer
81Quantum theory
82Statistical mechanics, structure of matter
83Relativity and gravitational theory
85Astronomy and astrophysics
86Geophysics
90Economics, operations research, programming, gamesOperations research, mathematical programming
91Game theory, economics, social and behavioral sciences
92Biology and other natural sciences, behavioral sciencesBiology and other natural sciences
93Systems theory; control
94Information and communication, circuits
97Mathematics education

Site is XHTML 1.0 compliant