Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IMPAN w Będlewie

W sprawach organizacji zjazdów matematycznych prosimy kontaktować się z sekretariatem Centrum Banacha:
tel: +48 22 5228 232
fax: +48 22 622 5750
email

W sprawach organizacji innych spotkań i konferencji należy kontaktować się bezpośrednio z p. Sławomirem Malecha, kierownikiem Ośrodka:
tel.: +48 61 813 5187
fax: +48 61 813 5393
email

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IMPAN w Będlewie jest częścią Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i podlega Dyrektorowi Instytutu. Głównym celem Ośrodka jest organizacja konferencji i warsztatów poświęconych różnym dziedzinom matematyki i tworzenie atmosfery sprzyjającej badaniom naukowym. Ośrodek służy głównie jako miejsce spotkań naukowych organizowanych przez Centrum Stefana Banacha, ale jest również dostępny dla zespołów naukowców z innych dziedzin oraz organizatorów innych spotkań.

Bedlewo - palac

Prof. Łukasz Stettner, zastępca Dyrektora do spraw naukowych, reprezentuje Dyrektora na terenie Ośrodka oraz w kontaktach z organizatorami i uczestnikami konferencji.

Prof. Stanisław Janeczko, Pełnomocnik Dyrektora ds. Centrum Banacha, odpowiada za koordynację i zatwierdzanie konferencji organizowanych w Ośrodku i planów ich finansowania.

 

Pałac Będlewo

Wirtualny spacer po ośrodku