Ostatni wpis: 21.10.2014 godz. 16.30

Uwagi i informacje prosimy przesyłać do biuletynu


Informacje organizatorów o seminariach

Wykład Laureata Medalu Banacha
Archiwum (wiadomości z ostatnich 4 tygodni)

Wtorek, 21.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.00Seminarium z TOPOLOGII - sala 105
Tadeusz Dobrowolski:
1. Linearyzacja homeomorfizmu w przestrzeni Hilberta
2. Działania grupy na hiperprzestrzeni kompaktów wypukłych
11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska): Systemy Lévy'ego
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Mariusz Niewęgłowski (Politechnika Warszawska): Problemy zgodności dla warunkowych łańcuchów Markowa
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Rzeszut (Warszawa): On the new type of idempotent multipliers on the Hardy spaces on product domains


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Stefan Jackowski (UW): Charakterystyka Eulera małych kategorii


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Takashi Nishimura (Yokohama National University, Japan): Aperture of plane curvesŚroda, 22.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Maciej Dunajski (Cambridge): How to recognise a conformally Einstein Metric
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Paweł Urbański: Symplectic groupoid actions and reductions (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Michał Woźniak (MIM UW): Computational aspects of the presence of drug resistance mechanisms
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Je-Chiang Tsai (Chung Cheng University, Taiwan): Curvature dependence of propagating velocity for a simplied calcium model
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jolanta Misiewicz (PW): O pewnym wektorze, który może być słabo stabilnyCzwartek, 23.10

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

zapraszają na wykład
Laureata Medalu im. Stefana Banacha,

Profesora Tomasza Łuczaka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Pro domo sua,
który odbędzie się w czwartek, 23 października 2014 roku o godz. 16.30
w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8, sala 321 (III p.)

Streszczenie
Przed wykładem, o godz. 16.00, zapraszamy do sali 409 na mały poczęstunek.


Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 403
Piotr Jaworski (IM UW): Warunkowanie względem pierwszej współrzędnej wektora losowego i zależność ogonowa; dwa sposoby analizy zjawisk ekstremalnych
10.15Seminarium GGT - sala 321
Karol Strzałkowski (IMPAN): Lipschitz simplicial volume of manifolds with bounded curvature
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michał Świętek (Jagiellonian University): Exotic Banach spaces via Boolean algebras and Stone spaces
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 321
Tadeusz Iwaniec (Syracuse University): Rado-Kneser-Choquet Theorem


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Piotr Jędrzejewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Pierścienie stałych różniczkowań i p-bazy
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Paweł Wolff (UW): Operatory z jądrem gaussowskim mają gaussowskie funkcje minimalizujące
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Ewelina Zatorska (UW): O modelu przepływu dwufazowego


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Piotr Suwara (MIMUW): Introduction to Clifford algebras IIPiątek, 24.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Paweł Pasteczka (UW): Limit properties in a family of quasi-arithmetic means


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Daniel Partridge (University of Stockholm): On the importance of the condensation sink of pre-existing droplets for aerosol-cloud interactions
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 27.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Tomasz Downarowicz (Wrocław University of Technology & IMPAN): Correlation with strictly ergodic measuresŚroda, 29.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Gabriel Pietrzkowski: Introduction to signature of a path I - representing paths by power series of noncommuting variables (following T. Lyons)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Adam Osękowski (UW): O metodzie Burkholdera-Bellmana