Ostatni wpis: 23.01.2015 godz. 12.30

Uwagi i informacje prosimy przesyłać do biuletynu


Informacje organizatorów o seminariach

Archiwum (wiadomości z ostatnich 4 tygodni)

Piątek, 23.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 305) - sala 321
10.30-11.30Stephen Coughlan (Hannover): Elliptic Gorenstein projection
13.00-14.00Saurabh Trivedi (IMPAN): Flat currents on subanalytic pseudo manifolds

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Anna Sulima (UJ): Problem wyboru optymalnego portfela na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Stephen Coughlan (Hannover): Algebraic surfaces and their moduli spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Piotr Mormul (UW): Geometria sub-riemannowska - w poszukiwaniu przykładu niegładkiej geodezyjnej SR
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Michał Meina: Wearable technology for First Responder


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Chiel van Heerwaarden (Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg): Towards a parametrization for surface heterogeneityPoniedziałek, 26.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Kenny De Commer (Vrije Universiteit Brussel, Belgium): Coamenability for partial compact quantum groups
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Maciej P. Wojtkowski (University of Warmia and Mazury, Olsztyn): Integrability of dynamical systems with homogeneous configuration spaces
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Tatiana Shulman (IMPAN): Lifting problems in C*-algebras and operator theory


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni Cⁿ zbiorów zwartych w RⁿWtorek, 27.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Krzysztof Leśniewski: O warunkach stabilności ścisłych lokalnych minimów funkcji o wartościach wektorowych
14.15BANACH CENTER TALK - sala 403
Maxim Kazaryan (Mathematical Steklov Institute, RAS and Higher School of Economics, Moscow, Russia): Mathematical Physics of Hurwitz Numbers: Hurwitz Numbers and Moduli Spaces of Curves


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Chris Palmer (University of Edinburgh): Morse 2-functions, 4-manifolds and the symmetric constructionŚroda, 28.01

Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jacek Wesołowski (PW): Regresyjna charakteryzacja rozkładów gamma i Kummera
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Rafał Górak: Lokalizacja terminala telefonicznego w budynku. Wprowadzenie do problemu i dyskusjaCzwartek, 29.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Paweł Wolff (UW i IM PAN) - wprowadzenie, Krzysztof Oleszkiewicz (UW) - główny wykład:
Mocna kontrakcja dla symetrycznych półgrup markowskich spełniających nierówność Poincarégo


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

15.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Jacek Gondzio (University of Edinburgh, UK): Preconditioners for Higher Order Methods in Signal Reconstruction


LUTY

Czwartek, 26.02

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Magdalena Murawska (R. Fairbanks Sch. of Publ. Health, Indiana Univ.): Joint modeling and dynamic predictions for categorical longitudinal responses and event data