Ostatni wpis: 17.04.2015 godz. 15.20

Uwagi i informacje prosimy przesyłać do biuletynu


Informacje organizatorów o seminariach

Archiwum (wiadomości z ostatnich 4 tygodni)

Piątek, 17.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00-12.30
13.15-14.45
SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (VIII-IX)

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O optymalnym zatrzymywaniu ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Alina Dobrogowska (Uniwersytet w Białymstoku): Bi-hamiltonowskie układy całkowalne generowane kontrakcją i deformacja macierzy antysymetrycznych i symetrycznych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Zbigniew Sorbjan (Instytut Geofizyki PAN; Marquette University, Milwaukee): O skalach i funkcjach podobieństwa w stabilnie uwarstwionych przepływach turbulencyjnych (Scaling systems and similarity functions in the stably stratified turbulent flows
Mapka dojścia do budynkuPoniedziałek, 20.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Piotr Nowak (IMPAN & MIMUW): Constructing metric spaces out of group actions


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni zbiorów zwartych w Rⁿ - uwagi, problemyWtorek, 21.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Monika Syga: Twierdzenia o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych i ich zastosowania w optymalizacji


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Karol Strzałkowski (IM PAN): Procedura prostowania i Lipschitzowska objętość symplicjalnaŚroda, 22.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Jerzy Lewandowski (IFT FUW): Generally Relativistic classical and quantum particles


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Magdalena Piastowska: Wycena opcji na drzewach dwumianowych - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Beata Jackowska-Zduniak (SGGW): Mathematical model of the AV nodal double response tachycardia and double-fire pathology


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Wojciech Matysiak (PW): Hipergrupy i ich niektóre zastosowania w teorii prawdopodobieństwa - c.d.Czwartek, 23.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Tomasz Rychlik (IMPAN): Nierówności dla statystyk pozycyjnych z populacji IFR


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Michał Marek (Centrum Badań Kosmicznych PAN): Kilometrowe Promieniowanie Zorzowe
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Agata Smoktunowicz (University of Edinburgh): O Twierdzeniu Amitsura i pierścieniach wielomianów różniczkowych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jan Sokołowski (Universite de Lorraine, Francja): Shape optimization in multiphysics
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Katarzyna Mazowiecka (MIM UW): Harmonic mapping problem in doubly connected domains


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Paweł Kasprzak (KMMF WFUW): Groups, von Neumann algebras and Herz restriction theorem
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Biswarup Das (IMPAN): From non-commutative separate continuity to non-commutative joint continuity - A non-commutative Ellis joint continuity theoremPiątek, 24.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Historia elementarnej teorii liczb (I)
13.45WYKŁAD - sala 403
Alberto Fiorenza (Università di Napoli "Federico II"): Rearranging exponents of Lebesgue spaces


MAJ

Czwartek, 7.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Teresa Ledwina (IMPAN): O weryfikacji i mierzeniu siły dodatniej kwadrantowej zależnościCzwartek, 21.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Sangkyun Lee (TU Dortmund): Optimization and high-dimensional variable selection