Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN zostało powołane w dniu 28 listopada 2003. Celem Centrum jest konsolidacja działań środowiska matematycznego na rzecz zastosowań matematyki. Rada Naukowa Centrum Zastosowań składa się z 22 specjalistów z  różnych stosowanych działów matematyki i dziedzin pokrewnych.

Kierownikiem Centrum Zastosowań Matematyki jest prof. Ł. Stettner, zaś jego zastępcami są prof. J. Grabowski i R. Rudnicki.

Centrum Zastosowań obejmuje grupy naukowe pracujące w następujących dziedzinach:
– matematyki finansowej,
– biomatematyki,
– fizyki matematycznej,
– kryptologii,
– analizy numerycznej,
– statystyki.

Centrum organizuje regularne seminaria poświęcone różnym działom zastosowań matematyki oraz seminaria środowiskowe skupione na określonych dziedzinach zastosowań. Centrum przygotowuje Ogólnopolską Konferencję Zastosowań Matematyki w Zakopanem. Do zadań Centrum należy również opieka nad procesem redakcyjnym Applicationes Mathematicae, kwartalnika, który w 2003 roku obchodził swe 50-lecie (założycielem czasopisma był Hugo Steinhaus).