Projekty Centrum

CDMF
Centrum
Doskonałości z
Matematyki
Finansowej
GEPHARD -
Interdyscyplinarne
Centrum Geometrii,
Fizyki i Informatyki Kwantowej
BIOLOGIA
OBLICZENIOWA
kierownik:
prof. dr hab.
Łukasz Stettner
kierownik:
prof. dr hab.
Janusz Grabowski
kierownik:
prof. dr hab.
Ryszard Rudnicki
seminaria seminaria seminaria
Seminaria wspólne z Konwersatorium dla Doktorantów IMPAN

Piotr Wojdyłło – Reconstruction of ancient theatre acoustics