Erasmus Policy Statement

Zasady wyjazdów w ramach programu ERASMUS

ZASADY REKRUTACJI DOKTORANTÓW

Zainteresowani doktoranci składają podania o wyjazd w ramach programu Erasmus do Koordynatora. Podanie powinno zawierać informacje na temat przydatności wyjazdu dla rozwoju naukowego kandydata, w szczególności do jego pracy nad rozprawą doktorską i być poparte opinią opiekuna naukowego (promotora). W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc decyzje o wyborze kandydatów podejmuje Koordynator kierując się przesłankami merytorycznymi. O skierowaniu doktoranta na wyjazd w ramach programu Erasmus każdorazowo decyduje Dyrektor IMPAN na wniosek Koordynatora.

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDU DOKTORANTÓW

Warunki finansowe wyjazdu doktoranta w ramach programu Erasmus każdorazowo zatwierdza Dyrektor IMPAN na wniosek Koordynatora programu Erasmus, kierując się ogólnymi wytycznymi programu i wielkością dostępnych środków.

ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Zainteresowani pracownicy składają podania o wyjazd w ramach programu Erasmus do Koordynatora. Podanie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat celów wyjazdu. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc decyzje o wyborze kandydatów podejmuje Koordynator kierując się przesłankami merytorycznymi. O skierowaniu pracownika na wyjazd w ramach programu Erasmus każdorazowo decyduje Dyrektor IMPAN na wniosek Koordynatora.

WARUNKI FINANSOWE WYJAZDU PRACOWNIKÓW

Warunki finansowe wyjazdu pracownika w ramach programu Erasmus każdorazowo zatwierdza Dyrektor IMPAN na wniosek Koordynatora programu Erasmus, kierując się ogólnymi wytycznymi programu i wielkością dostępnych środków.

Koordynator Programu Erasmus w IMPAN: prof. dr hab. Piotr Koszmider