Books

HOENE-WROŃSKI: Życie, Matematyka i Filozofia editor: Piotr Pragacz


Danuta Przeworska-Rolewicz, Linear spaces and linear operators (Electronic 2-nd edition, IM PAN 2007)

Rafał Molski, Rozmyślania o filozofii matematyki, pięć esejow; FRMP 2003

Marek Kac, Niezależność statystyczna w rachunku prawdopodobieństwa, analizie i teorii liczb; FRMP 1992

Edward Marczewski, Collected Mathematical Papers, IM PAN 1996

Other books (IM PAN doublets)

Tadeusz Ważewski, Selected Papers; PWN 1990

Proceedings of the International Congress of Mathematics (Warszawa, August 16–24, 1983). Vols 1, 2, PWN-North-Holland 1984)

Books and serials offered for sale and exchange