How to buy

Contact with Mr Dariusz Zadrożny:

Instytut Matematyczny PAN
00-956 Warszawa, skr.poczt. 21
ul. Śniadeckich 8
IIp.
tel.: (+48) 22 5228 143
email