impan

MINI-KONFERENCJA
DLA DOKTORANTÓW

Strona główna
Program
Informacje
Uczestnicy
Kontakt
Dojazd

Instytut Matematyczny PAN, w ramach projektu ¦SDNM organizuje
MINI-KONFERENCJĘ DLA DOKTORANTÓW,

która odbędzie się 8 – 9 paĽdziernika 2010 w Warszawie.

Wykłady wygłosz± między innymi:
Prof. dr hab. Bronisław JAKUBCZYK
Prof. dr hab. Stanisław JANECZKO
Prof. dr hab. Tadeusz JANUSZKIEWICZ
Prof. dr hab. Zbigniew JELONEK
Prof. dr hab. Piotr PRAGACZ
Prof. dr hab. Ryszard RUDNICKI
Prof. dr hab. Andrzej SCHINZEL
Prof. dr hab. Łukasz STETTNER
Doc. dr hab. Michał RAMS
Dr Gabriel PIETRZKOWSKI
Dr Piotr PRZYTYCKI
Mgr Michał JÓ¬WIKOWSKI
Mgr Michał LASOŃ
Mgr Özer ÖZTÜRK
Mgr Marcin RUD¬

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Stanisław Spież

Plakat

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. ¦niadeckich 8, 00-956 Warszawa
tel. 22 5228100