Profesor Czesław Olech
doktor honoris causa
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

dyplom

Zdjęcia z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa AGH prof. Czesławowi Olechowi

Opracowano na podstawie broszury wydanej przez AGH: Kraków 29 czerwca 2009, Wydawca: Biuro Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pod redakcją Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH. Skład i łamanie - Zbigniew Sulima. Projekt okładki - Wiesław Paciorek