XXXIX KONFERENCJA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI

siwarna


W dniach 7 - 14 września 2010 r. odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Trzydziesta Dziewiąta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Komitet Organizacyjny Konferencji został powołany przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy.

Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mają możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.