Pierwsze spotkanie - 20 października 2006
Drugie spotkanie - 9 listopada 2007
Trzecie spotkanie - 4 kwietnia 2008
Czwarte spotkanie - 15 grudnia 2008
Piąte spotkanie - 6 listopada 2009
Szóste spotkanie - 14 maja 2010
Siódme spotkanie - 3 grudnia 2010
Ósme spotkanie - 9 grudnia 2011
Dziewiąte spotkanie - 14 grudnia 2012
Dziesiąte spotkanie - 17 grudnia 2013


Jedenaste spotkanie - 12 grudnia 2014

Program

  1. Informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (referuje Wiceprzewodniczący Rady Prof. Zbigniew Marciniak).
  2. Zmiany w polskiej oświacie - edukacja matematyczna (wystąpienie Prof. Zbigniewa Marciniaka, dyskusja).
  3. Informacja o działalności Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) - KNOW.
  4. Informacja o przebiegu Kongresu Młodych Matematyków, Zielona Góra, wrzesień 2014 (referuje Prof. Longin Rybiński). Propozycje dotyczące Kongresu w 2016 roku.
  5. Dyskusja o mobilności matematyków.
  6. Działalność Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
  7. Inne bieżące sprawy.

Obecni członkowie Kolegium: