Pierwsze spotkanie - 20 października 2006
Drugie spotkanie - 9 listopada 2007
Trzecie spotkanie - 4 kwietnia 2008
Czwarte spotkanie - 15 grudnia 2008
Piąte spotkanie - 6 listopada 2009
Szóste spotkanie - 14 maja 2010
Siódme spotkanie - 3 grudnia 2010
Ósme spotkanie - 9 grudnia 2011
Dziewiąte spotkanie - 14 grudnia 2012


Dziesiąte spotkanie - 17 grudnia 2013

Program

  1. Sprawy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 16 lipca 2013; w tym: sprawy przepisów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora.
  2. Informacja o działalności Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) – KNOW. Dyskusja o jego roli w środowisku matematycznym w Polsce.
  3. Sprawy związane z kategoryzacją jednostek naukowych planowaną na wiosnę 2013 r.
  4. Sprawy związane z kategoryzacją jednostek naukowych w 2013 r.
  5. Rozmowa o programie Horyzont 2020 i wykorzystaniu środków związanych z tym programem przez środowisko matematyczne (w tym: możliwość kontynuacji ŚSDNM).
  6. Działalność Centrum Banacha. Konsorcjum KDDM.
  7. Informacja o przygotowaniach Kongresu Młodych Matematyków, Zielona Góra, wrzesień 2014.

Obecni członkowie Kolegium:

Zaproszeni goście:

Zdjęcia

img1
img1
img2
img2
img2
img2