Pierwsze spotkanie - 20 października 2006
Drugie spotkanie - 9 listopada 2007
Trzecie spotkanie - 4 kwietnia 2008
Czwarte spotkanie - 15 grudnia 2008


Piąte spotkanie - 6 listopada 2009

Program

  1. Wystąpienie Prof. Kazimierza Stępnia - Przewodniczącego Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Ukonstytuowanie się Rady Konsorcjum KDDM.
  3. Przedstawienie projektu nowej serii podręczników akademickich „Księgozbior Matematyczny", która będzie wydawana przez IM PAN.
  4. Organizacja Kongresu Młodych Matematyków Polskich 2010 r.

Obecni członkowie Kolegium:

Zaproszeni goście:

Zdjęcia

img1
img1
img2
img3
img1
img2
img2
img2