Jednostki

 1. Instytut Matematyczny PAN
 2. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 3. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański
 4. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 5. Wydział Matematyki, Uniwersytet Łódzki
 6. Instytut Matematyki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
 7. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 8. Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski
 9. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 10. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski
 12. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 13. Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej