Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza
Konkurs
na
dofinansowanie udziału w Międzynarodowym Kongresie Matematyków, ICM 2010

Instytut Matematyczny PAN ogłasza konkurs na 5 grantów w wysokości 5-6 tys. zł. każdy, na dofinansowanie udziału w Międzynarodowym Kongresie Matematyków, ICM,  który odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia 2010 w Hyderabadzie w Indiach.

Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną do dnia 15 lutego 2010, na adres im@impan.pl, z dopiskiem w temacie (subject): ICM-Hyderabad.

Zgłoszenie powinno zawierać: CV i listę publikacji, oraz w przypadku młodych matematyków wskazany jest list rekomendacyjny.

Jednocześnie przypominamy, że można też starać się o dofinansowanie wyjazdu na Kongres np. w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.