Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs
na okresowe stanowiska badawcze

na okres od pół roku do 2 lat, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, dla osób mających poważne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki. Oferta obejmuje stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Instytut oczekuje, że osoby przyjęte w ramach konkursu będą prowadziły działalność badawczą w zespołach w IM PAN, w tym w zespołach realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną (organizacja konferencji i seminariów, opieka nad doktorantami, prowadzenie wykładu monograficznego/śeminarium). Osobom najwyżej ocenionym w konkursie zaoferowane będą stanowiska specjalne, związane z preferencyjnym systemem premiowym.

Warunkiem podjęcia pracy jest uzyskanie (przez osobę mającą inne zatrudnienie) zgody macierzystej instytucji na uznanie IMPAN za jej podstawowe miejsce pracy w okresie zatrudnienia w IMPAN oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu.

Okres zatrudnienia w Instytucie powinien być wykorzystany na intensywną pracę badawczą, w której nie powinny przeszkadzać dodatkowo podjęte zatrudnienia. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu i osób z którymi kandydat chciałby pracować, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2012 r. na adres

„KONKURS"
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10
skrytka poczt. 21

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu (Warszawa) 22 5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początu kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu