Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego

począwszy od roku akademickiego 2012/2013, dla osób mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki.

Podania wraz z opisem planowanego programu badawczego i organizacyjnego, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2012 r. na adres

„KONKURS"
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10
skrytka poczt. 21

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu (Warszawa) 22 5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początu kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu