Medal im. Stefana Banacha

medal Banacha

Medal im. Stefana Banacha jest przyznawany indywidualnym osobom przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Medal im. Stefana Banacha został ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

Laureaci

Prezydium PAN uhonorowało Medalem im. Stefana Banacha następujące osoby:

 1. Tomasz Łuczak (2014)
 2. Sir William T. Gowers (2011) (uroczystość wręczenia medalu)
 3. Stanisław L. Woronowicz (2009) (uroczystość wręczenia medalu)
 4. William B. Johnson, USA (2007)
 5. Stanisław Kwapień (2006)
 6. Tadeusz Figiel (2004)
 7. Nigel Kalton, USA (2004)
 8. Gilles Pisier, Francja (2001)
 9. Wiesław Żelazko (2000)
 10. Friedrich Hirzebruch, Niemcy (1999)
 11. Kazimierz Urbanik (1998)
 12. Joram Lindenstrauss, Izrael (1997)
 13. Aleksander Pełczyński (1996)
 14. Andrzej Schinzel (1992)
 15. Czesław Ryll-Nardzewski (1992)
 16. Czesław Olech (1992)
 17. Stanisław Łojasiewicz (1992)
 18. Zbigniew Ciesielski (1992)

Regulamin Medalu im. Stefana Banacha Polskiej Akademii Nauk

 1. Zasady ogólne.
  1. Medal im. Stefana Banacha PAN jest przyznawany indywidualnym osobom w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych.
  2. Decyzje o przyznaniu Medalu podejmuje Prezydium PAN.
  3. W danym roku kalendarzowym przyznaje się co najwyżej jeden Medal i danej osobie można przyznać Medal tylko jeden raz.
  4. Medal wręcza osobie wyróżnionej Prezes PAN lub jeden z Wiceprezesów PAN.
  5. Osoba wyróżniona Medalem proszona jest o wygłoszenie „wykładu Banacha” w Międzynarodowym Centrum Matematycznym w Warszawie.
 2. Zgłaszanie kandydatów.
  1. Prawo zgłaszania kandydatów ma co najmniej trzech członków PAN oraz rady naukowe szkół wyższych, instytutów PAN i innych jednostek naukowo-badawczych uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych.
  2. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać możliwie pełną merytoryczną informację o osiągnięciach naukowych kandydata i zostać przesłane do Prezydium PAN.
 3. Opiniowanie kandydatów.
  1. Z upoważnienia Prezydium PAN Komitet Matematyki PAN powołuje na okres kadencji pięcioosobowy zespól złożony z osób dotychczas wyróżnionych Medalem.
  2. Zespół opiniuje zgłoszonych kandydatów do Medalu i przekazuje swoje opinie Prezydium PAN.
  3. Zespół opiniujący ma prawo inicjatywy zgłoszenia dodatkowej kandydatury do Medalu.
  4. Zespół organizuje uroczystość wręczenia Medalu oraz „wykładu Banacha” dla wyróżnionych osób.

Zespół opiniujący

W latach 2011 - 2014

W latach 2007 - 2010

W latach 2003 - 2006