Nagroda Instytutu
Matematycznego PAN
za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie matematyki

dyplom

Uroczyste wręczenie
Nagrody Naukowej IM PAN,
odbyło się dnia 19 kwietnia 2012 r.

Tegorocznym laureatem został
dr hab. Yuriy Tomilov
za głębokie wyniki z teorii operatorów i półgrup operatorowych w przestrzeniach Hilberta.

Laureat Nagrody wygłosił referat:
Analiza przez pryzmat półgrup operatorowych.

Abstract: Wykład opowiada o ciekawych, znalezionych niedawno związkach pomiędzy teorią półgrup operatorowych a analizą fourierowską, analizą zespoloną oraz geometrią przestrzeni Banacha.

Slajdy z wykładu laureata