Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie

Laureaci, Jury, Regulamin


Laureaci

Jury

Regulamin przyznawania
Nagrody Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN
za wyróżnione prace doktorskie

  1. Nagrody przyznawane są za wszystkie prace doktorskie obronione w Instytucie Matematycznym PAN i wyróżnione przez Radę Naukową IM PAN.
  2. Nagrody przyznaje się raz w roku po zakończeniu roku akademickiego za prace doktorskie wyróżnione przez Radę Naukową w zakończonym roku akademickim.
  3. Za najlepszą pracę wytypowaną przez jury przyznaje się nagrodę główną nazwaną Nagrodą Marka Wacławka.
  4. Nagrody przyznaje Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN.
  5. Jury powoływane jest przez Dyrektora. W skład jury wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym kierownik Studium Doktoranckiego.
  6. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną oraz dyplom.
  7. Wysokość nagród każdorazowo ustala Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN.

W latach 1980-2009 Rada Naukowa IM PAN przyznawała coroczne nagrody za wyróżniające się prace doktorskie. Nagroda ta była finansowana początkowo z funduszu przekazanego Instytutowi Matematycznemu PAN przez pana Marka Wacławka i miała nazwę Nagrody Fundacji Marka Wacławka. W związku z wyczerpaniem się środków fundacji, Dyrektor IM PAN postanowił w to miejsce ufundować Nagrodę Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN za wyróżnione prace doktorskie obronione w IM PAN.