Przetargi 

Warszawa: Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę
na Świadczenie usług poligraficznych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
nr sprawy DAG/101/2015/zp
(101)

Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Warszawa: Wybór Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla Instytutu Matematycznego PAN
Numer sprawy: DAG/ 102 /2015
(102)

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy.

Warszawa: Budowa kompletnego budynku garażowego w kompleksie zabytkowym dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego w Będlewie Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
adres: 62-061 Stęszewo, ul. Parkowa 1, gmina Stęszew, powiat poznański. Numer ogłoszenia: 228110 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
(099)

Projekt agregatu.
Projekt garażu.
SIWZ do pobrania.
Przedmiar robót - Garaż.
Sprostowanie w ramach prowadzonego postępowania nr spr. DAG/099/2015
Pytania do postępowania nr 099/DAG/2015
Odpowiedzi do postępowania nr 099/DAG/2015
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr spr. DAG/099/2015
Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Warszawa: Sukcesywne na dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Matematycznego PAN
Nr sprawy: DAG/097/2015/zp
(097)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.

Będlewo: Kompleksowa usługa na dostawy paliwa gazowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN. Numer ogłoszenia: DAG/094/2015/zp.; data zamieszczenia: 07.08.2015 (094)

Ogłoszenie o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
SIWZ.
Odpowiedzi.
Ogłoszenie o wyniku otwarcia ofert

Warszawa:Budowa kompletnego budynku garażowego w kompleksie zabytkowym dla Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego w Będlewie
Instytutu Matymatycznego Polskiej Akademii Nauk adres: 62-061 Stęszewo, ul. Parkowa 1, gmina Stęszew, powiat poznański Numer ogłoszenia: 194954 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
(093)

Projekt agregatu.
Projekt garażu.
Informacja o wynikach ocen - ogłoszenie.
Istotne postanowienia umowy.
SIWZ do pobrania.
Przedmiar robót - Garaż.
Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania.

Warszawa: Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk
Numer ogłoszenia: 175542 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
(076)

SIWZ do pobrania.
Informacja z otwarcia ofert dot. zakupu biletów lotniczych
Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Warszawa: Wykonanie dodatkowych i uzupełniających robót budowlanych do postępowania pn. Roboty remontowe i renowacyjne elewacji i stolarki budynku pałacowego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie Numer ogłoszenia: 115582 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 (091)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Roboty budowlane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Warszawa: Dostawa sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Grantów
Numer ogłoszenia: 80572 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
(089)

SIWZ do pobrania.
"Zmiany do treści SIWZ" wg. załącznika.
"Zmiany do treści SIWZ" wg. załącznika.
Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie w sprawie sukcesywnej dostawy czasopism zagranicznych na 2015 rok dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Numer ogłoszenia: 414846 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 (084)

Wykaz czasopism w przedmiocie zamówienia na 2015 rok w ilościach po jednym egzemplarzu dla każdej pozycji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedzi na pytania 8 styczeń 2015r.
Odpowiedzi na pytania 12 styczeń 2015r.
Odpowiedzi na pytania 13 styczeń 2015r.
Odpowiedzi na pytania 14 styczeń 2015r.
Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na ″ Sukcesywne dostawy produktów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie ″, nr sprawy DAG/087/2014 (087)

Ogłoszenie wyników postępowania - Usługi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę w zakresie Świadczenie usług poligraficznych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk nr sprawy DAG/079/2013/zp (079)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne elewacji i stolarki budynku pałacowego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie, adres: ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew. (082)

Numer ogłoszenia: 363204 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Data zamieszczenia: 06.11.2014
Informacje o wynikach oceny wniosków
Plik zip do pobrania: Projekt elewacji
Plik zip do pobrania: Projekt stolarki
Przedmiar z kosztorysu łącznego
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - Data zamieszczenia: 01.12.2014
Wzór druku ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ
Prośbą o wydłużenie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie wyników postępowania

Wyboru Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla Instytutu Matematycznego PAN spr. nr DAG/ 078 /2014 (078)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Grantów. (073)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Warszawa: Budowa systemu sygnalizacji pożaru dla Ośrodka Konferencyjnego w Będlewie, adres: ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew. (056)

Numer ogłoszenia: 259144 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA- Usługi.
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU WNIOSKÓW
Ogłoszenie wyniki otwarcia ofert

Warszawa: Naprawa uszkodzonego kabla światłowodu w miejscowości Witobel dla Ośrodka Badawczo Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN (069)

Numer ogłoszenia: 171512 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

Wyłonienie Wykonawcy - Firmy Office Media - Biuro Partner Sp. z o.o., w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę 10 krzeseł obrotowych dla Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (067)

data zamieszczenia: 13.05.2014.
OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY.

Wykonanie dokumentacji architektonicznej tj.: projektów, kosztorysów i przedmiarów, celem zrealizowania Koncepcji adaptacji budynku byłej chlewni na terenie Ośrodka Badawczo - Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie na salę konferencyjno - wykładową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (066)

data zamieszczenia: 12.05.2014.
OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Grantu: Nr UMO-2012/06/A/ST1/00259 pn. Geometryczna teoria grup oraz Projektu nr POIG.02.03.02-00-043/10 pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. (065)

nr sprawy DAG/065/2014/zp; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Sukcesywne dostawy opału olejowego lekkiego w 2014/2015 roku  dla Ośrodka Konferencyjnego IM PAN w Będlewie (064)

Numer ogłoszenia: 50596 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Grantów: 1. Nr UMA-2011 01 B ST1 06474 i 2. Nr i N N201 608 440 pn. Opus oraz Projektu nr POIG.02.03.02-00-043 10 pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. (061)

nr sprawy DAG/061/2014/zp; data zamieszczenia: 03.02.2014.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Warszawa: Sukcesywne dostawy opału olejowego lekkiego w 2014/2015 roku dla Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (062)

Numer ogłoszenia: 13988 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
SIWZ do pobrania

Warszawa: Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych na 2014 rok  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (060)

Numer ogłoszenia: 540230 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARCIA OFERT - Dostawy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
SIWZ do pobrania
Załącznik nr 1: Lista czasopism
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (058)

Numer ogłoszenia: 530446 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

Sukcesywne dostawy przetworów mięsnych i produktów wędliniarskich  dla Ośrodka Konferencyjnego IM PAN w Będlewie (057)

Numer ogłoszenia: 521304 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Świadczenie usług poligraficznych  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (054)

Numer ogłoszenia: 490754 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

Sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej  do Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (052)

Numer ogłoszenia: 465436 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk  i Grantu pn. Geometryczne metody w równaniach różniczkowych  i teorii sterowania (050)

Numer ogłoszenia: 448952 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek komputerowych i maszyn kserujących  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (048)

Numer ogłoszenia: 449094 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa urządzeń sieciowych  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (049)

Numer ogłoszenia: 471732 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Sukcesywne na dostawy artykułów biurowych  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (046)

Nr sprawy DAG/ 046 /2013/zp
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARCIA OFERT - Dostawy.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk  i Grantu pn. Układy fizyczne Oczami Matematyki Programu Ideas Plus (043)

Numer ogłoszenia: 247210 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Dostawa urządzeń sieciowych dla Biblioteki  Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (014)

Numer ogłoszenia: 263766 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (045)

Numer ogłoszenia: 180804 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (044)

KOD CPV: 64110000-0, ogłoszenie w BZP nr 150668
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU.

Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu  kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN  przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie (042)

Numer ogłoszenia: 196322 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.

Dostawa pięciu pomp próżniowych do detektora fal grawitacyjnych  Advanced Virgo, który znajduje się w Cascina, koło Pisa,  we Włoszech w ramach Projektu Nr. 623/N-VIRGO/09/2010/0 pn.  Ulepszony Projekt Virgo (ang. Advenced Virgo Projekt),  obsługiwanego przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (041)

Numer ogłoszenia: 189582 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk  i Grantu pn. Stochastyczne równania w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach (040)

Numer ogłoszenia: 79652 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy.

Rozbudowa macierzy dyskowej  dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (013)

Numer ogłoszenia: 104458 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.
-->