Książki

HOENE-WROŃSKI: Życie, Matematyka i Filozofia pod redakcją Piotra Pragacza, 114 stron, ISBN 83-86806-01-X, IM PAN Warszawa 2008.


Danuta Przeworska-Rolewicz, Linear spaces and linear operators (Electronic 2-nd edition, IM PAN 2007)


Rafał Molski, Rozmyślania o filozofii matematyki, pięć esejow. 311 stron, ISBN 83-920292-0-8, FRMP 2003


Marek Kac, Niezależność statystyczna w rachunku prawdopodobieństwa, analizie i teorii liczb, FRMP 1992


Edward Marczewski, Collected Mathematical Papers, IM PAN 1996

Inne wydawnictwa (dublety IM PAN)

Tadeusz Ważewski, Selected Papers, PWN 1990


Proceedings of the International Congress of Mathematics (Warszawa, August 16–24, 1983). Vols 1, 2, PWN-North-Holland 1984)

Książki i czasopisma oferowane w ramach wymiany i na sprzedaż