Linki do polskich czasopism i wydawnictw matematycznych

Annales Mathematicae Silesianae

Demonstratio Mathematica

Wiadomości Matematyczne

Universitatis Jagiellonicae Acta Mathematica

Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana)

Commentationes Mathematicae

Antiquitates Mathematicae (Roczniki historyczne)

Fundamenta Informaticae

Didactica mathematicae (Dydaktyka Matematyki)

Delta

Wydawnictwa uniwersytetów - matematyka