HOENE-WROŃSKI: Życie, Matematyka i Filozofia

Redakcja: Piotr Pragacz
Instytut Matematyczny PAN
Warszawa, 2008 r.
ISBN: 83-86806-01-X
Wydanie pierwsze
Objętość: s. 114
Format: 16,7x23,8
Oprawa: miękka
Fotografie: sepia
Cena: 30 PLN

Przedmowa

W dniach 12–13 stycznia 2007 roku w Instytucie Matematycznym PAN odbyła się sesja Impangi „Ku czci Józefa Hoene-Wrońskiego". W ninejszym tomie zebrane są artykuły, które powstały w wyniku tej sesji. Traktuja one o życiu oraz wkładzie do matematyki i filozofii niezwykłej postaci, jaką był Hoene-Wroński. Poszczególne artykuły wyrażają punkty widzenia i poglądy ich autorów.

Instytut Matematyczny PAN dziękuje autorom za ich wkład do tomu.

Warszawa, 12.12.2007, Piotr Pragacz

Spis treści:

  • P. Pragacz: Życie i dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego.
  • R. Murawski: System filozoficzny Hoene-Wrońskiego.
  • W. Więsław: Matematyka Hoene-Wrońskiego i za jego czasów.
  • T. Maszczyk: O wyższosci „Loi Supreme" Hoene-Wrońskiego nad wzorem Burmanna-Lagrange'a.
  • P. Domański: Artykuł Stefana Banacha o „Prawie Najwyższym" Hoene-Wrońskiego.
  • W. Wójcik: Józef Maria Hoene-Wroński jako wizjoner i reformator matematyki.
  • W. Karkucińska, M. Marcinkowska: Spuścizna po Hoene-Wrońskim w Bibliotece Kórnickiej.
  • Angielskie abstrakty artykułów