Komunikaty Dyrekcji IM PAN

Komunikaty są dostępne jedynie dla członków Rady Naukowej IM PAN.
Informacja o dostępie - pani Elżbieta Węgrzynek tel.: 22 5228 131.