Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej IM PAN

Protokoły są dostępne jedynie dla członków Rady Naukowej IM PAN.
Informacja o dostępie - pani Elżbieta Węgrzynek tel.: 22 5228 131.

Protokół z ostatniego posiedzenia Rady jest zatwierdzany na kolejnym jej posiedzeniu i może ulec drobnym zmianom.