dr hab. Tadeusz Inglot (PWr), dr hab. Teresa Ledwina

Statystyka Asymptotyczna

(Piątek, 9.00-11.00, IM PAN Wrocław)

PROGRAM

29.05.2015
A. Dacko
Asymptotyczna efektywność względna testów statystycznych na prostych przykładach
Abstract
22.05.2015
T. Inglot
Zbieżność efektywnych statystyk wynikowych, II.
Abstract
15.05.2015
T. Inglot
Zbieżność efektywnych statystyk wynikowych, I.
Abstract
8.05.2015
B. Ćmiel
Estymatory falkowe w problemach nieparametrycznych
Abstract
24.04.2015
G. Wyłupek
Testowanie parasolkowatych alternatyw, II.
Abstract
17.04.2015
G. Wyłupek
Testowanie parasolkowatych alternatyw, I.
Abstract
10.04.2015
T. Ledwina
Testy niezależności, II.
Abstract
27.03.2015
T. Ledwina
Testy niezależności, I.
Abstract
20.03.2015
K. Dyba
Wielowymiarowe funkcje kwantylowe i wielowymiarowe porządki stochastyczne, III.
Abstract
13.03.2015
K. Dyba
Wielowymiarowe funkcje kwantylowe i wielowymiarowe porządki stochastyczne, II.
Abstract
6.03.2015
K. Dyba
Wielowymiarowe funkcje kwantylowe i wielowymiarowe porządki stochastyczne, I.
Abstract
3.10.2014
W semestrze zimowym 2014/2015 seminarium nie będzie się odbywać
30.05.2014
D. Kujawa
Testowanie symetrii błędu w nieparametrycznym modelu regresji z ustalonym planem eksperymentu
23.05.2014
A. Janic
Estymacja i przedziały ufności dla rzadkich mieszanek rozkładów normalnych, II.
Abstract
9.05.2014
A. Janic
Estymacja i przedziały ufności dla rzadkich mieszanek rozkładów normalnych
Abstract
11.04.2014
D. Kujawa
Testowanie symetrii błędu w modelu regresji nieparametrycznej
Abstract
4.04.2014
G. Wyłupek
Testowanie zgodności z rozkładem Poissona-wyniki badań symulacyjnych
Abstract
28.03.2014
G. Wyłupek
Testowanie zgodności z rozkładem Poissona
Abstract
21.03.2014
T. Ledwina
Szeregi Grama-Charliera
Abstract
14.03.2014
T. Ledwina
Metoda bootstrap w zastosowaniu do konstrukcji testów dla dyskretnych zmiennych losowych, II
Abstract
7.03.2014
T. Ledwina
Metoda bootstrap w zastosowaniu do konstrukcji testów dla dyskretnych zmiennych losowych
Abstract
17.01.2014
T. Inglot
Testowanie symetrii wokół nieznanego środka. Wyniki asymptotyczne, II.
Abstract
10.01.2014
T. Inglot
Testowanie symetrii wokół nieznanego środka. Wyniki asymptotyczne
Abstract
13.12.2013
P. Nowak
Zastosowanie i własności krzywej Lorenza
Abstract
6.12.2013

Konferencja w Wiśle
29.11.2013
M. Skolimowska-Kulig
Testy dla porządku transformaty Laplace'a
Abstract
22.11.2013
D. Kujawa
Adaptacyjne testy symetrii wokół znanego środka
Abstract
15.11.2013
A. Janic
Testy zgodności oparte na EDF dla próby z uporządkowanych zbiorów
Abstract
8.11.2013
T. Inglot
Testowanie własności geometrycznych funkcji łącznikowych
Abstract
25.10.2013
T. Ledwina, G. Wyłupek
Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności, III.
Abstract
18.10.2013
T. Ledwina, G. Wyłupek
Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności, II.
Abstract
11.10.2013
T. Ledwina, G. Wyłupek
Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności, I.
Abstract
7.06.2013

Niemiecko-Polska Konferencja z Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
31.05.2013

Seminarium odwołane - dzień wolny w IM PAN
24.05.2013
T. Ledwina
O archimedesowych funkcjach łączących
Abstract
17.05.2013
A. Janic
Adaptacyjne testy dla problemu symetrii względem nieznanej mediany
Abstract
10.05.2013
G. Wyłupek
O monotoniczności pewnych liniowych statystyk rangowych w problemie testowania dodatniej kwadrantowej zależności
Abstract
26.04.2013
D. Ramsey
Poszukiwanie poliformizmów za pomocą sekwencera genomu
Abstract
19.04.2013
D. Kujawa
Testowanie symetrii - wyniki symulacji
Abstract
12.04.2013
T. Ledwina
Monotoniczność miar zależności i statystyk a kwadrantowa zależność
Abstract
5.04.2013
J. Idziak
Testowanie jednorodności i zamienności rozkładów dwuwymiarowych
Abstract
22.03.2013
P. Nowak
Stochastyczne uporządkowanie estymatorów
Abstract
15.03.2013 - 900
T. Inglot
Testowanie symetrii dwuwymiarowej
8.03.2013
G. Wyłupek
Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności
Abstract
18.01.2013
D. Kujawa
Testowanie symetrii
Abstract
11.01.2013
T. Ledwina
Testy stochastycznej dominacji rzedu 1
Abstract
4.01.2013
P. Szulc
Efektywna liczba zmiennych
Abstract
21.12.2012
J. Idziak
O projekcji Hajek'a, II.
14.12.2012

Seminarium odwołane. Wtorek na PWr.
7.12.2012

Konferencja w Wiśle
30.11.2012
J. Idziak
O projekcji Hajek'a, I.
A. Janic
Empiryczne Bayesowskie metody wielokrotnego testowania, II.
Abstract
23.11.2012
A. Janic
Empiryczne Bayesowskie metody wielokrotnego testowania
Abstract
16.11.2012
J. Mielniczuk
Błąd selekcji wysokowymiarowego modelu liniowego
Abstract
9.11.2012
T. Inglot
Konstrukcja statystyki wynikowej w problemie testowania symetrii
Abstract
2.11.2012

Dzień Zaduszny
26.10.2012
T. Inglot
Testowanie symetrii wokół nieznanego środka
19.10.2012

Wrocławskie Obchody 100-lecia Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego
12.10.2012
P. Pokarowski
Zgodna, zachłanna selekcja czynnikowa w modelach liniowych wysokiego wymiaru
Abstract

Seminaria w roku akademickim 2011/2012

1.06.2012 - 1115
G. Wyłupek
Detekcja niegaussowskości, II.
Abstract
25.05.2012 - 1115
G. Wyłupek
Detekcja niegaussowskości, I.
Abstract
18.05.2012 - 1115
J. Idziak
O projekcji Hajek'a i jej zastosowaniach
11.05.2012 - 1115
T. Inglot
Umiarkowane odchylenia dla statystyk rangowych w problemie dwóch prób
Abstract
4.05.2012

Seminarium odwołane.
27.04.2012 - 1115
A. Janic
Adaptacyjny test Neymana jednorodności dwóch prób danych przeżycia, II.
Abstract
20.04.2012 - 1115
A. Janic
Adaptacyjny test Neymana jednorodności dwóch prób danych przeżycia, I.
Abstract
13.04.2012

Seminarium odwołane.
6.04.2012

Seminarium odwołane. Wielki Piątek.
30.03.2012 - 1115
G. Wyłupek
O L-momentach, II.
Abstract
23.03.2012 - 1115
G. Wyłupek
O L-momentach, I.
Abstract
J. Józefczyk
O pewnych miarach przesunięcia, skali, skośności i kurtozy w rozkładach jednowymiarowych, IV.
Abstract
16.03.2012 - 1115
J. Józefczyk
O pewnych miarach przesunięcia, skali, skośności i kurtozy w rozkładach jednowymiarowych, III.
Abstract
9.03.2012 - 1115
J. Józefczyk
O pewnych miarach przesunięcia, skali, skośności i kurtozy w rozkładach jednowymiarowych, II.
Abstract
2.03.2012 - 1115
J. Józefczyk
O pewnych miarach przesunięcia, skali, skośności i kurtozy w rozkładach jednowymiarowych, I.
Abstract
24.02.2012 - 1115
P. Majerski
Rozwinięcia asymptotyczne mocy testów przybliżonych
Abstract
20.01.2012

Seminarium odwołane
13.01.2012 - 900
M. Bogdan
Asymptotyczna optymalność reguł wielokrotnego testowania w rzadkich mieszaninach
Abstract
16.12.2011 - 900
A. Janic
Needles and Straw in Haystacks: Empirical Bayes Estimates of Possible Sparse Sequences
Abstract
9.12.2011

Konferencja w Wiśle
2.12.2011 - 900
G. Wyłupek
Detekcja parasolkowatych alternatyw
Abstract
25.11.2011 - 900
J. Józefczyk
Testowanie symetrii względem nieznanej mediany, II.
Abstract
18.11.2011 - 900
J. Józefczyk
Testowanie symetrii względem nieznanej mediany, I.
Abstract
4.11.2011
T. Inglot
Test lokalnie najmocniejszy w rodzinie Lehmanna
Abstract

Seminaria w roku akademickim 2010/2011

3.06.2011
J. Józefczyk
Testowanie symetrii błędów w modelach liniowych, II.
Abstract
27.05.2011
J. Józefczyk
Testowanie symetrii błędów w modelach liniowych, I.
Abstract
20.05.2011
M. Wojtyś
Estymacja entropii metodą selekcji modelu
Abstract
13.05.2011

Seminarium odwołane. Dzień wolny na Politechnice Wr.
6.05.2011
A. Janic
Omówienie pracy “Data driven smooth test for paired populations” B. Ghattas, D. Pommeret, L. Reboul i A.F. Yao (JSPI, 2011).
Abstract
29.04.2011

Seminarium odwołane. Dzień wolny na Politechnice Wr.
22.04.2011

Seminarium odwołane. Wielki Piątek.
15.04.2011
J. Józefczyk
Testy adaptacyjne dla testowania symetrii oparte na układach funkcji niegładkich
Abstract
8.04.2011

Seminarium odwołane. Minikonferencja dla doktorantów w Poznaniu.
1.04.2011
G. Wyłupek
Problem dwóch prób dla danych cenzurowanych
Abstract
T. Inglot
Testy zgodności oparte na procesach kwantylowych, II.
Abstract
25.03.2011
T. Inglot
Testy zgodności oparte na procesach kwantylowych, I.
Abstract
18.03.2011
T. Ledwina
O testach normalności opartych na wykresach kwantylowych
Abstract
11.03.2011
T. Ledwina
O testach normalności opartych na odległości Wassersteina
Abstract
21.01.2011
D. Ramsey
Optimal pooling for the detection of single nucleotide polymorphisms using new generation genome sequencers
Abstract
14.01.2011
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu k prób, II.
Abstract
7.01.2011
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu k prób, I.
Abstract
A. Janic
Detekcja rzadkich sygnałów, III.
Abstract
17.12.2010
A. Janic
Detekcja rzadkich sygnałów, II.
Abstract
10.12.2010

Konferencja w Wiśle
3.12.2010

Seminarium odwołane. Przygotowanie do konferencji w Wiśle.
26.11.2010
A. Janic
Detekcja rzadkich sygnałów, I.
Abstract
19.11.2010
J. Józefczyk
Testy adaptacyjne do testowania jednowymiarowej symetrii
Abstract
12.11.2010

Seminarium odwołane. Dzień wolny na Politechnice Wr.
5.11.2010
T. Inglot
Asymptotyka liniowych statystyk rangowych w problemie dwóch prób, II.
Abstract
29.10.2010
T. Inglot
Asymptotyka liniowych statystyk rangowych w problemie dwóch prób, I.
Abstract
22.10.2010

seminarium odwołane, posiedzenie Rady Naukowej IM PAN
15.10.2010
T. Ledwina, G. Wyłupek
Detekcja stochastycznego porządku, II.
Abstract
8.10.2010
T. Ledwina
Detekcja stochastycznego porządku, I.
Abstract

Seminaria w roku akademickim 2009/2010

28.05.2010 - 900
T. Inglot, M. Kawecki
Jednoczesne obszary ufności dla funkcji odpowiedzi w problemie dwóch prób, III.
Abstract
21.05.2010 - 900
T. Inglot, M. Kawecki
Jednoczesne obszary ufności dla funkcji odpowiedzi w problemie dwóch prob, II.
Abstract
14.05.2010 - 900
M. Kawecki
Jednoczesne obszary ufności dla funkcji odpowiedzi w problemie dwóch prób, I.
Abstract
7.05.2010 - 900
J. Józefczyk
Efektywność pewnych testów symetrii
Abstract
30.04.2010 - 900
G. Wyłupek
Problem k prób przy uporządkowanych alternatywach, III.
Abstract
23.04.2010 - 900
G. Wyłupek
Problem k prób przy uporządkowanych alternatywach, II.
Abstract
16.04.2010

seminarium odwołane, posiedzenie Rady Naukowej IM PAN
9.04.2010 - 900
G. Wyłupek
Problem k prób przy uporządkowanych alternatywach, I.
Abstract
T. Ledwina
Losowe wielomiany Bernsteina, II.
Abstract
26.03.2010 - 900
T. Ledwina
Losowe wielomiany Bernsteina, I.
Abstract
T. Inglot
Testy jednostajnie najmocniejsze, III.
Abstract
19.03.2010 - 900
T. Inglot
Testy jednostajnie najmocniejsze, II.
Abstract
12.03.2010 - 900
T. Inglot
Testy jednostajnie najmocniejsze, I.
Abstract
5.03.2010
A. Janic
Testy zgodności oparte na phi-rozbieżnościach, II.
Abstract
26.02.2010
A. Janic
Testy zgodności oparte na phi-rozbieżnościach, I.
Abstract
15.01.2010
J. Józefczyk
Zmodyfikowany test znaków do testowania symetrii
Abstract
8.01.2010
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, VI.
Abstract
18.12.2009
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, V.
Abstract
11.12.2009

Konferencja w Wiśle
4.12.2009
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, IV.
Abstract
27.11.2009
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, III.
Abstract
20.11.2009
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, II.
Abstract
13.11.2009
G. Wyłupek
Jednostronny test adaptacyjny dla problemu dwóch prób - wyniki teoretyczne, I.
Abstract
T. Inglot
Oszacowania mocy asymptotycznych testów nieparametrycznych, II.
Abstract
6.11.2009
T. Inglot
Oszacowania mocy asymptotycznych testów nieparametrycznych, I.
Abstract

Seminaria w roku akademickim 2008/2009

12.06.2009 - 915
M. Wojtyś (Politechnika W.)
Estymacja gęstości prawdopodobieństwa metodą selekcji modelu
Abstract
5.06.2009 - 915

Referat odwołany z powodu choroby referenta.
29.05.2009 - 915
G. Wyłupek
Problem dwóch prób przy jednostronnych alternatywach, III.
Abstract
22.05.2009 - 915
G. Wyłupek
Problem dwóch prób przy jednostronnych alternatywach, II.
Abstract
15.05.2009 - 915
G. Wyłupek
Problem dwóch prób przy jednostronnych alternatywach, I.
Abstract
8.05.2009 - 915
A. Janic
Pochodna w średniej i zastosowania w statystyce, II.
Abstract
24.04.2009 - 915

Seminarium odwołane z powodu remontu sali seminaryjnej
17.04.2009 - 915

Seminarium odwołane z powodu remontu sali seminaryjnej
3.04.2009 - 915
A. Janic
Pochodna w średniej i zastosowania w statystyce, I.
Abstract
27.03.2009 - 915
T. Ledwina
Problem dwóch prób i efektywne statystyki rangowe, II.
Abstract
20.03.2009 - 915
T. Ledwina
Problem dwóch prób i efektywne statystyki rangowe, I.
Abstract
13.03.2009 - 915
P. Majerski (AGH Kraków)
Przybliżenia najmocniejszych testów niezmienniczych wielowymiarowej normalności przeciwko pewnym nieregularnym alternatywom
Abstract
6.03.2009 - 915
M. Żak (Politechnika Wr.)
Rangowe kryterium wyboru modelu w lokalizacji genów
Abstract
16.01.2009 - 915

Referat odwołany. Referent przyjedzie w semestrze wiosennym.
9.01.2009 - 915
G. Chłapiński
Detekcja wielokrotnych punktów zmiany w średniej procesu gaussowskiego poprzez reguły wyboru modelu, II.
19.12.2008 - 915
G. Chłapiński
Detekcja wielokrotnych punktów zmiany w średniej procesu gaussowskiego poprzez reguły wyboru modelu, I.
12.12.2008 - 915
T. Inglot
Testowanie hipotez wielowymiarowych, III.
5.12.2008 - 915
A. Chmielecka, T. Inglot
Testowanie hipotez wielowymiarowych, II.
28.11.2008 - 915
A. Chmielecka
Testowanie hipotez wielowymiarowych, I.
21.11.2008 - 915
A. Janic
Problemy odwrotne i testy wynikowe
14.11.2008 - 915
G.Wyłupek
Problem k prób, II.
7.11.2008 - 915
G.Wyłupek
Problem k prób, I.
31.10.2008 - 915
T.Ledwina
Testowanie monotoniczności funkcji regresji
24.10.2008 - 915

seminarium odwołane, posiedzenie Rady Naukowej IM PAN
17.10.2008 - 915
T.Inglot
Nowe ujęcie efektywności pośredniej, II.
10.10.2008 - 915
T.Inglot
Nowe ujęcie efektywności pośredniej, I.
3.10.2008 - 915
M.Wojtyś
Estymacja informacji Fishera metodą selekcji modelu

Seminaria w roku akademickim 2007/2008

2.06.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem dwóch prób przy jednostronnych alternatywach
26.05.2008 - 930
M.Kordy
Rangowe testy niezależności
12.05.2008 - 930
P.Biecek
Poprawiona procedura ważenia p-wartości w zagadnieniu testowania zbioru hipotez zerowych
5.05.2008 - 930
A.Janic
Testy bootstrapowe dla rozkładu błędu w liniowych i nieparametrycznych modelach regresji, II.
28.04.2008 - 930
A.Janic
Testy bootstrapowe dla rozkładu błędu w liniowych i nieparametrycznych modelach regresji, I.
21.04.2008 - 930
T.Inglot
Testowanie homoskedastyczności w nieparametrycznej regresji, II.
14.04.2008 - 930
T.Inglot
Testowanie homoskedastyczności w nieparametrycznej regresji, I.
G.Wyłupek
Problem k prób, VI.
7.04.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem k prób, V.
31.03.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem k prób, IV.
17.03.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem k prób, III.
10.03.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem k prób, II.
3.03.2008 - 930
G.Wyłupek
Problem k prób, I.
25.02.2008 - 930
T.Ledwina
Testy adaptacyjne dla rodziny z parametrem położenie i skali
21.01.2008 - 900
G.Chłapiński
Conditional tests for elliptical symmetry
14.01.2008 - 900
T.Inglot
Kontygualność i efektywność Pitmana w problemie dwóch prób, III.
G.Chłapiński
Conditional tests for elliptical symmetry
7.01.2008 - 900
P.Biecek
Optimal p-value ranking in multiple testing problems with applications to functional genomics
17.12.2007 - 900
A.Kamińska
Nieparametryczny test Monte Carlo dla wielowymiarowych rozkładów
10.12.2007 - 900

Seminarium odwołane
3.12.2007 - 900

Konferencja w Wiśle
26.11.2007 - 900
T.Inglot
Kontygualność i efektywność Pitmana w problemie dwóch prób, II.
19.11.2007 - 900
T.Inglot
Kontygualność i efektywność Pitmana w problemie dwóch prób, I.
12.11.2007 - 900
T.Inglot, T.Ledwina
Asymptotyczna optymalność testu Neymana, II.
5.11.2007 - 900
G.Wyłupek
Problem k prób
29.10.2007 - 900
T.Inglot
Asymptotyczna optymalność testu Neymana, I.
22.10.2007 - 900
P.Biecek
Miary zależności dla zmiennych dyskretnych
15.10.2007 - 915
T.Ledwina
Problem dwóch prób, III.
8.10.2007 - 915
T.Ledwina
Problem dwóch prób, II.
1.10.2007 - 915
T.Ledwina
Problem dwóch prób, I.

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

12.01.2007 - 915
Grzegorz Chłapiński (IMiI Pol. Wr), Tomasz Suchocki (Uniw. Przyrodniczy)
Kryterium unormowanej minimalnej dlugodci zapisu, c.d.
5.01.2007 - 915
Grzegorz Chłapiński (IMiI Pol. Wr), Tomasz Suchocki (Uniw. Przyrodniczy)
Kryterium minimalnej unormowanej długości zapisu
15.12.2006 - 915
Michał Przykucki (student WPPT IMiI Pol. Wr.)
Zastosowanie kryterium minimalnej unormowanej długości zapisu do wyboru zmiennych w liniowej regresji
1.12.2006 - 915
Małgorzata Bogdan (IMiI Pol. Wr)
Podejście Bayesowskie do wielokrotnego testowania
24.11.2006 - 915
Małgorzata Bogdan (IMiI Pol. Wr)
Asym ptotyczne zachowanie testów bayesowskich i bayesowskiego ryzyka
17.11.2006 - 915
Teresa Ledwina (IM PAN)
Kryterium minimalnej unormowanej długości zapisu
10.11.2006 - 900
Alicja Janic (IMiI Pol. Wr)
O informacji zawartej w eksperymencie
3.11.2006 - 915
Tadeusz Inglot
Entropia, inforamcja i CLT. IV
20.10.2006 - 915
Tadeusz Inglot
Entropia, informacja i CLT, cz. III.
13.10.2006 - 915
Tadeusz Inglot
Entropia, informacja i CLT, cz. II.
6.10.2006 - 915
Tadeusz Inglot
Entropia, informacja i CLT, cz. I.