dr hab. Ewa Bednarczuk (IBS PAN), prof. dr hab. Teresa Regińska

Metody Matematyczne Techniki

(Wtorek, 11.00-13.00, sala 405)

PROGRAM

19.05.2015
Krzysztof Rutkowski
Zagadnienia odwrotne oraz algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych.
Abstract
21.04.2015
Monika Syga
Twierdzenia o minimaksie dla funkcji wypukłych i ich zastosowania w optymalizacji
Abstract
24.03.2015
Zdzisław Nowak
Makroekonomiczne modele zmian strukturalnych, c.d.
Abstract
24.02.2015
B. Barsbold
On theory, methods and applications of some global optimization problems
Abstract
27.01.2015
Krzysztof Leśniewski
O warunkach stabilności ścisłych lokalnych minimów funkcji o wartościach wektorowych.
Abstract
25.11.2014
Teresa Regińska
Zmienne skale Hilberta w regularyzacji Tichonowa
Abstract
14.10.2014
Agnieszka Malinowska (Politechnika Białostocka)
Rachunek wariacyjny na skalach czasowych
Abstract
20.05.2014
Marek Kojdecki (WAT)
O zagadnieniach odwrotnych i wyznaczaniu parametrów materiałowych nematycznych ciekłych kryształów
Abstract
8.04.2014
Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym Gale'a
Abstract
11.03.2014
Monika Syga (UKSW)
Twiedzenie o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych.
Abstract
14.01.2014
Teresa Regińska
Metoda regularyzacji dla rozwiązywania zadań niestabilnych
Abstract
14.05.2013
Zdzisław Nowak
Makroekonomiczny model wzrostu i zmiany strukturalnej gospodarki
Abstract
9.04.2013
Dariusz Zagrodny
Aproksymacja gradientów funkcji wypukłych
Abstract
20.11.2012 - 1400
Dariusz Zagrodny
Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej - c.d.
Abstract
23.10.2012 - 1400
Dariusz Zagrodny
Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej
Abstract
6.12.2011
Ewa Bednarczuk
Oszacowanie błędu dla odwzorowań o wartościach wektorowych
Abstract
15.11.2011 - 1115
Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
Warunki wyższych rzędów w optymalizacji wektorowej w przypadku porządku wprowadzonego przez stożek wielościenny
24.05.2011
Ewa Bednarczuk
Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.
5.04.2011
Ewa Bednarczuk
Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.
18.01.2011
Pedro Gajardo (Departamento de Matematica, Universidad Tecnica Frederico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
Setting sustainable thresholds in nature resources management
11.01.2011
Ewa Bednarczuk
Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych
26.10.2010
Stefan Rolewicz (IMPAN)
Silnie parawypukłe funkcje o wartościach wektorowych na rozmaitościach
20.04.2010
Dariusz Zagrodny
Wektorowe zasady wariacyjne
2.03.2010
Zdzisław Naniewicz (UKSW)
Inkluzje różniczkowe z zastosowaniem w teorii równowagi ekonomicznej
3.11.2009
Tadeusz Antczak
Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych - c.d.
6.10.2009
Tadeusz Antczak
Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych
26.05.2009
Enrico Miglierina (Varese, Wlochy, Universita dell'Insurbia)
Characterization of reflexivity by means of a study of the properties of cones
28.04.2009
Zdzisław Naniewicz (UKSW)
O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej - c.d.
31.03.2009
prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej
17.02.2009
prof. dr hab. Marcin Studniarski
Pochodne kierunkowe dolne i górne funkcji wektorowych i ich zastosowanie w optymalizacji wielokryterialnej
13.01.2009
Dariusz Zagrodny
Próba dowodu twierdzenia Browera o punkcie stałym metodami optymalizacji
7.10.2008
Ewa Bednarczuk
O wektorowej zasadzie wariacyjnej
6.05.2008
prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
Nierówności wariacyjno-hemiwariacyjne z osłabionym warunkiem wzrostu
8.04.2008
prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY, II
11.03.2008
prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY
19.02.2008
Marcin Studniarski
Zbieżność strategii ewolucyjnych z samoadaptacją do rozwiązań przybliżonych zadań optymalizacji wielokryterialnej
8.01.2008
Magdalena Nockowska
O METODZIE WYZNACZANIA PARETO OPTYMALNYCH ROZWIAZAŃ DLA PEWNEJ KLASY PROBLEMÓW OPTYMALIZACJI WEKTOROWEJ
4.12.2007
Zdzisław Naniewicz (UKSW)
Zagadnienia równowagi ekonomicznej a problemy optymalizacji wektorowej - c.d.
25.09.2007
Song Wen (Harin)
HOMOTOPY METHODS OF MULTIOJECTIVE OPTIMIZATION

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

29.05.2007
Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
Operatory regularnie nieoddalające i ich zastosowania
24.04.2007
Tadeusz Antczak
Niezmiennicza wypukłość w optymalizacji wielokryterialnej
27.03.2007
D. Zagrodny
OPTYMALNA REASEKURACJA
27.02.2007
S. Rolewicz
Analiza wypukła na rozmaitościach
M. Studniarski
Warunki konieczne slabego ostrego minimum w optymalizacji wielokryterialnej