prof. dr hab. Andrzej Królak, dr hab. Witold Kondracki

Fale grawitacyjne

(Piątek, 13.30-15.30, sala 405)

PROGRAM

21.01.2011
Andrzej Pisarski (Uniwersytet w Białymstoku)
Wykrywanie prawie monochromatycznej fali grawitacyjnej: konstrukcja efektywnego banku filtrów
22.10.2010 - sala 106
Włodzimierz Piechocki (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk)
Turning Big Bang into Big Bounce
18.12.2009
Kazimierz Borkowski (Centrum Astronomii UMK w Toruniu)
Precyzyjna astrometria i geodezja
9.01.2009 - 1330
Maciej Piętka (Instytut Fizyki Teoretycznej UwB)
Poszukiwanie fal grawitacyjnych z rotujących gwiazd neutronowych w danych z detektora Virgo
17.10.2008 - 1330
Dorota Gondek-Rosińska (Instytut Astronomii UZ i CAMK)
Koalescencje gwiazd neutronowych: astrofizyczny punkt widzenia

Seminaria w roku akademickim 2007/08

22.02.2008 - 1330
Tomasz Bulik (Obserwatorium Astronomiczne UW)
Układy podwójne obiektów zwartych
11.01.2008 - 1330
Marek Demiański
Ciemna materia i ciemna energia we Wszechświecie
19.10.2007 - 1330
Andrzej Królak
Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych
28.09.2007 - 1215
Andrzej Królak
Problemy detekcji fal grawitacyjnych