prof. dr hab. Ryszard Frankiewicz, prof. dr hab. Bogdan Węglorz, mgr Sławomir Szczepaniak

Metody Podstaw Matematyki w Analizie Funkcjonalnej

(Czwartek, 14.00-16.00, IMPAN Wrocław)

PROGRAM

19.12.2011
Sławomir Szczepaniak (IMPAN Wrocław)
Infinite-dimensional Ramsey-type theorems in Banach spaces (II)
12.12.2011
Sławomir Szczepaniak (IMPAN Wrocław)
Infinite-dimensional Ramsey-type theorems in Banach spaces (I)
5.12.2011
Sławomir Szczepaniak (IMPAN Wrocław)
Taste of ε Ramsey theory