prof. dr hab. Andrzej Schinzel

Teoria liczb

(Piątek, 11.15-12.45, sala 105)

PROGRAM

12.06.2015
Andrzej Schinzel (IM PAN)
O historii elementarnej teorii liczb (III)
Abstract
P. Karasek
O liczbach Chena - c.d.
15.05.2015
G. Soydan
Diophantine equations with Bernoulli polynomials
Abstract
8.05.2015
Andrzej Schinzel (IM PAN)
O historii elementarnej teorii liczb (II)
Abstract
24.04.2015
Andrzej Schinzel (IM PAN)
O historii elementarnej teorii liczb (I)
Abstract
10.04.2015
Aleksander Zabłocki
O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze
Abstract
20.03.2015
Aleksander Zabłocki
O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze
Abstract
6.03.2015
A. Schinzel
Zwrotne wielomiany Sterna
Abstract
20.02.2015
Mariusz Skałba
Rozszerzenie twierdzenia Fermata o sumach dwóch kwadratów na inne liczby pierwsze
Abstract
Jerzy Browkin
Przykłady elementów cyklotomicznych
Abstract
6.02.2015
Jacek Pomykała (MIM UW)
Liczby B-wyjątkowe i ich zastosowania w kryptologii
Abstract
9.01.2015
Andrzej Schinzel
Ciągi rekurencyjne trzeciego rzędu
Abstract
12.12.2014
Andrzej Schinzel
O równaniu diofantycznym x2 + x+1 =yz
Abstract
28.11.2014
Nikolay Moshchevitin (Moskwa)
Khintchine's and Jarník's results in Diophantine approximation and their development
Abstract
14.11.2014
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Liczba klas ciał abelowych rzeczywistych
Abstract
30.05.2014
Andrzej Schinzel
Wielomiany Sterna jako liczniki ułamków łańcuchowych
Abstract
16.05.2014
Poj Lertchoosakul (IMPAN)
Complexity of the set of Liouville numbers in positive characteristic
Abstract
18.04.2014
Maciej Gawron (UJ)
Arytmetyczne własności wielomianów Sterna
Abstract
4.04.2014
Andrzej Schinzel (IM PAN)
O kongruencji f(x)+g(y)+c≡0 mod xy
Abstract
21.03.2014
Janusz Szmidt (WIŁ)
Konstrukcja ciągów de Bruijna i nieliniowe rejestry przesuwne
Abstract
7.03.2014
Andrzej Schinzel (IM PAN)
Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy) - c.d.
Abstract
21.02.2014
Andrzej Schinzel (IM PAN)
Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy) - c.d.
Abstract
7.02.2014
Andrzej Schinzel (IM PAN)
Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy)
Abstract
24.01.2014
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Kongruencja axm+byn+c=0(mod xy) - c.d.
Abstract
3.01.2014
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Kongruencja axm+byn+c=0(mod xy)
Abstract
20.12.2013
Mariusz Skałba
Proste kontrprzykłady do zasady lokalno-globalnej Hassego (Simple counterexamples to Hasse principle)
Abstract
6.12.2013
Jerzy Browkin (IMPAN)
Modyfikacje sita Eratostenesa
Abstract
29.11.2013
Bartosz Naskręcki (UAM, Wydział Matematyki i Informatyki)
Rodziny krzywych eliptycznych parametryzowane przez formy kwadratowe
Abstract
15.11.2013
Maciej Ulas (UJ)
O równaniach diofantycznych zawierających potęgi
Abstract
19.04.2013
M. Skałba, A. Schinzel
O równaniu diofantycznym (x2 +y2)2-D(z2 +t2)2=c, gdzie c=1,2,-2.
5.04.2013
Andrzej Schinzel
O podzielności 1k+...+nk|1km+...+nkm - c.d.
22.03.2013
Andrzej Schinzel
O sumach czterech kwadratów - dokończenie
Andrzej Schinzel
O podzielności 1k+...+nk|1km+...+nkm
8.03.2013
Jerzy Browkin
Zera wielokrotne funkcji zeta Dedekinda w pasie krytycznym - c.d.
Abstract
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O sumach czterech kwadratów
Abstract
8.02.2013
Jerzy Browkin
Zera wielokrotne funkcji zeta Dedekinda w pasie krytycznym
Abstract
23.01.2013
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
9.01.2013
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
12.12.2012
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
28.11.2012 - 930
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
14.11.2012
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Podzielność przez (ak-bk)/(a-b) - c.d.
O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera
31.10.2012
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Podzielność przez (ak-bk)/(a-b)
19.10.2012
Jerzy Browkin
O pracy J. Urbanowicza na temat pewnych elementów w grupie K2(F)
Rozszerzony tekst referatu
5.10.2012 - 1100
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Prace Jerzego Urbanowicza z matematyki czystej
18.05.2012
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Układ równań x12 +x22 +...+xn2 =a, y12+y22+...+yn2=b, x1y1+x2 y2 +...+xnyn =c - c.d.
Abstract
4.05.2012
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Układ równań x12 +x22 +...+xn2 =a, y12+y22+...+yn2=b, x1y1+x2 y2 +...+xnyn =c
Abstract
20.04.2012
Bartłomiej Bzdęga (UAM Poznań)
O liczbie niezerowych współczynników wielomianu podziału koła rzędu 2 i 3
Abstract
5.04.2012 - wyjątkowo w czwartek - sala 403
Andrzej Paszkiewicz (PW)
O wynikach badań nad rzadkimi wielomianami nieprzywiedlnymi nad GF(p)
Abstract
23.03.2012
Maciej Ulas (IM UJ)
O równaniu Brocarda-Ramanujana i jego uogólnieniach
Abstract
9.03.2012
Jerzy Browkin (IMPAN)
Rozwiązania pewnych układów równań w liczbach całkowitych
Abstract
24.02.2012
M. Zakarczemny (IMPAN)
Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej II
Abstract
27.01.2012
Jerzy Browkin (IMPAN)
Ciała o kwaternionowej grupie Galois
Abstract
13.01.2012
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
30.12.2011
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
16.12.2011
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
2.12.2011
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
18.11.2011
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
4.11.2011
M. Zakarczemny
Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej - c.d.
A. Schinzel
Dzielniki stałe form wielu zmiennych (II)
21.10.2011
M. Zakarczemny (IMPAN)
Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej - c.d.
7.10.2011
M. Zakarczemny (IMPAN)
Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej
Abstract
13.05.2011
M. Zakarczemny (IMPAN)
Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej
Abstract
29.04.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Pierwiastki pierwotne a reszty kwadratowe
Abstract
15.04.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Pierwiastki pierwotne a reszty kwadratowe
1.04.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Wspólne uogólnienie twierdzeń Hassego i Lubelskiego
O problemie A. Paszkiewicza

Abstract
18.03.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych - c.d.
Abstract
4.03.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych - c.d.
Abstract
18.02.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych
Abstract
7.01.2011
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Uwagi o wielomianach Sterna
O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych
Abstract
10.12.2010
Maciej Ulas (UJ)
Arytmetyczne własności wielomianów Sterna
Abstract
26.11.2010
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form quasi-diagonalnych - dokończenie
Abstract
Stanisław Spież (IMPAN)
O pracy T. Tassy On proper secrets, (t,k)-bases and linear codes (Des. Codes Cryptogr. 2009)
12.11.2010
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form quasi-diagonalnych - c.d.
Abstract
29.10.2010 - 1115
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form quasi-diagonalnych - c.d.
Abstract
15.10.2010 - 1215
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form quasi-diagonalnych
Abstract
1.10.2010 - 1215
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Czynniki pierwsze wartości wielomianów
Abstract
14.05.2010 - sala 405
Maciej Ulas (UJ)
O typie rozkładalności trójmianów niskich stopni
Abstract
Mariusz Skałba (UW)
Ciągi rekurencyjne trzeciego rzędu jako sumy kwadratów
Abstract
30.04.2010
Maciej Ulas (UJ)
O typie rozkładalności trójmianów niskich stopni
Abstract
13.04.2010 - wtorek
Andrzej Schinzel
Równe wartości trójmianów - c.d.
30.03.2010 - wtorek
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Równe wartości trójmianów
Abstract
19.03.2010
M. Skałba (MIM UW)
Ciągi rekurencyjne i sumy kwadratów
Abstract
05.03.2010
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form diagonalnych - c.d.
Abstract
26.02.2010 - sala 405
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Własność form diagonalnych
Abstract
12.02.2010
K. Cwalina (UW)
Liczba rozwiązań kongruencji liniowej w produkcie kartezjańskim
Abstract
29.01.2010 - sala 105
K. Cwalina (UW)
Liczba rozwiązań kongruencji liniowej w produkcie kartezjańskim
Abstract
18.12.2009
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Iloczyny reszt - c.d.
27.11.2009
Andrzej Schinzel
O iloczynach reszt - ciąg dalszy
13.11.2009
Maciej Ulas (UJ)
O skręceniach wyższych rzędów krzywych eliptycznych raz jeszcze
Abstract
30.10.2009
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Iloczyny reszt - c.d.
Relacja z konferencji z Teorii Liczb, 17 - 19 października na Kinki University, Iizuka, Fukuoka (Japonia)
2.10.2009
Andrzej Schinzel
Iloczyny reszt
Abstract
5.06.2009
Charles Samuels (Max-Planck-Institut, Bonn)
Reducing the ultrametric Mahler measure to a finite set
Abstract
15.05.2009
Jarosław Wróblewski (UWr)
Rekordy obliczeniowe w teorii liczb
Abstract
8.05.2009
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Wspólne wartości dwu trójmianów
Abstract
17.04.2009
Władysław Narkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Kilka otwartych problemów
Abstract
2.04.2009
Grzegorz Banaszak (UAM)
Zasada Hasse dla grup Mordella-Weila
Abstract
20.02.2009
Bogdan Szydło (UAM)
O iloczynach L-funkcji form parabolicznych
Abstract
6.02.2009
Marcin Pilipczuk (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyka ciągu EKG
Abstract
Andrzej Schinzel (IM PAN)
Pewna własność liczb bezkwadratowych
Abstract
16.01.2009
Tadeusz Pezda (Uniwersytet Wrocławski)
Cykle dla przekształceń wielomianowych
Abstract
9.01.2009
R. Marszałek (Uniwersytet Opolski)
Struktura grupy jednostek rzeczywistego ciała abelowego jako modułu nad jego grupą Galois
Abstract
19.12.2008
Alfred Czogała (Uniwersytet Śląski)
Pierścienie Witta podpierścieni ciał globalnych
Abstract
5.12.2008
Stefan Barańczuk (UAM Poznań)
O rzędach liczb algebraicznych modulo ideały pierwsze
Abstract
Piotr Hofman (MIM UW)
Pewne przypuszczenia dotyczące ciągu EKG
Abstract
18.11.2008
Maciej Ulas
O dwóch problemach Sierpińskiego
Maciej Ulas
Skręcenia wyższych rzędów par i trójek krzywych eliptycznych o dodatniej randze
4.11.2008
Andrzej Rotkiewicz
Ciągi Lehmera
21.10.2008
Andrzej Schinzel
Ciągi Sidona
Jerzy Browkin
Hipoteza abc dla wielomianów
Andrzej Rotkiewicz
Ciągi Lehmera (dokończenie)
7.10.2008
Andrzej Schinzel
Liczba wyrazów potęgi wielomianu
Andrzej Rotkiewicz
Ciągi Lehmera
6.05.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Teoria liczb w pracach matematyków polskich na obczyźnie
22.04.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Prace W. Narkiewicza z teorii liczb - c.d.
8.04.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Prace teorioliczbowe Narkiewicza
18.03.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
11.03.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
22.01.2008
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
11.12.2007
Maciej Ulas
Punkty wymierne na powierzchniach eliptycznych
27.11.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
20.11.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
13.11.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Sumy potęg form liniowych - c.d.
6.11.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
1. Zredukowana długość wielomianu (zakończenie)
2. Sumy potęg form liniowych
30.10.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Zredukowana długość wielomianu - c.d.
2.10.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Zredukowana długość wielomianu
3.04.2007
Andrzej Schinzel (IMPAN)
Praca wspólna z J. Hančlem i J. Šustekiem - c.d.