dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

(Czwartek, 10.00-12.00, sala 106)

PROGRAM

31.03.2011
Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH)
Adaptacyjne estymatory falkowe w stereologicznym problemie Lorda-Willisa-Spectora
Abstract
24.03.2011
Andrzej Palczewski (Wydz. MIM UW)
Wpływ błędów estymacji na wybór optymalnych portfeli inwestycyjnych
Abstract
3.03.2011
Krzysztof Szajowski (IMiI PWr.)
Łańcuchy Markowa w problemach rozregulowania
Abstract
24.02.2011
Olgierd Hryniewicz (IBS PAN)
Posybilistyczne podejście do problemu weryfikacji hipotez statystycznych
13.01.2011
Walerian Piotrowski (Instytut Kardiologii)
Szacowanie liczebności próby w badaniach medycznych (referat wspólny z dr. Witoldem Kupściem)
16.12.2010
Andrzej Matuszewski (IPI PAN)
Idealny gracz, idealne zagranie i idealny test tego zagrania (w brydżu). Kontekst statystyczny
Abstract
2.12.2010
Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW)
Rozkłady graniczne liczby obserwacji, które wpadły do pewnych zbiorów losowych wyznaczonych przez statystyki porządkowe
Abstract
25.11.2010
Błażej Miasojedow (Wydz. MIM UW))
Oszacowania błędu średniokwadratowego algorytmów MCMC za pomocą regeneracji
Abstract
4.11.2010
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Wariancje statystyk pozycyjnych z populacji o rozkładzie symetrycznym - c.d.
Abstract
28.10.2010
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Wariancje statystyk pozycyjnych z populacji o rozkładzie symetrycznym
Abstract
14.10.2010
Piotr Jaworski (IM UW)
Pary zmiennych losowych o niemalejącej warunkowej zależności
Abstract
22.04.2010
Agnieszka Kulawik (UZ)
Odporna estymacja w wielowymiarowym rozkładzie normalnym
8.04.2010
Krzysztof Łatuszyński (Univ. of Warwick, Coventry)
Własność błądzenia losowego w ogonach dla łańcuchów Markowa i jej zastosowanie w analizie algorytmów MCMC
Abstract
25.03.2010
Błażej Miasojedow (MIM UW)
Zbieżność operatorów przejścia łańcucha Markowa w przestrzeni L2
Abstract
11.03.2010
Piotr Jaworski (Wydz. MIM UW)
Testowanie archimedesowości kopuli
Abstract
3.12.2009
Piotr Jaworski (MIM UW)
Kopule niezmiennicze ze względu na lewostronne warunkowanie
26.11.2009
Przemysław Biecek (MIM UW)
Porównanie błędu predykcji dla różnych metod estymacji współczynników modelu liniowego, gdy p jest bliskie lub większe od n
Abstract
19.11.2009
Paweł Teisseyre (IPIPAN)
O estymacji funkcji wariancji metodą repróbkowania
5.11.2009
Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW)
Własności asymptotyczne liczby obserwacji, które wpadły do pewnego otoczenia kwantyla próbkowego
Abstract
29.10.2009
Wojciech Rejchel (Wydz. MiI UMK)
O rankingu i minimalizacji U-statystyk
Abstract
1.10.2009
Ryszard Zieliński (IMPAN)
O średniej statystycznej
2.04.2009 - 1030
Wojciech Niemiro (UMK Toruń)
Regeneracyjne MCMC i oszacowania błędu
Abstract
26.03.2009
Grzegorz Wyłupek (IMPAN)
O problemie k prób
Abstract
19.03.2009
Anna Krasnosielska (Wydz. MiNI PW)
Zastosowanie problemu optymalnego wyboru z kosztami i losowym horyzontem w transplantologii
Abstract
29.01.2009
Mariusz Bieniek (IM UMCS)
Istnienie i rozkład stacjonarny procesu typu Flemminga-Viota
Abstract
22.01.2009
Wojciech Otto (WNE UW)
Migracje niejednorodnej populacji kierowców w przestrzeni klas systemu bonus-malus
8.01.2009
Andrzej Szymański (Wydz. MiI UŁ)
Estymacja funkcji przeżycia dla danych prawostronnie cenzurowanych metodami teorii zmiennych losowych rozmytych
Abstract
18.12.2008
Ryszard Zieliński (IMPAN)
Estymatory dystrybuanty z zadaną dokładnością oparte na funkcjach wielomianowych i sklejanych
11.12.2008
Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW)
Przedział ufności dla ARPR
Abstract
4.12.2008
Anna Dudek (Wydz. MS AGH)
Metoda 'bootstrap' dla procesów liczących
27.11.2008
Andrzej Okolewski (IM PŁ)
Oszacowania dla momentów maksimów konkomitant (statystyk pozycyjnych stowarzyszonych) z zastosowaniem do matematyki ubezpieczeniowej
Abstract
20.11.2008
Mirosław Pawlak (Univ. of Manitoba)
Nonparametric inference for image symmetries
Abstract
30.10.2008
Magdalena Benduch (IM UWr.)
Pewne własności uogólnionej transformaty TTT
Abstract
23.10.2008
Ryszard Zieliński (IMPAN)
Przedziały ufności dla frakcji
16.10.2008
Piotr Jaworski (MIM UW), Tomasz Rychlik (IMPAN)
Charakteryzacje dystrybuant statystyk pozycyjnych z rozkładów o absolutnie ciągłych kopulach - c.d.
9.10.2008
Piotr Jaworski (MIM UW), Tomasz Rychlik (IMPAN)
Charakteryzacje dystrybuant statystyk pozycyjnych z rozkładów o absolutnie ciągłych kopulach
2.10.2008

Spotkanie wspomnieniowo-organizacyjne

Seminaria w roku akademickim 2007/2008

8.05.2008
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Nierówności dla statystyk pozycyjnych z prób symetrycznych
Abstract
24.04.2008
Krzysztof Łatuszyński (IE SGH/Wydz. MIM UW)
Pełna charakteryzacja (w terminach regeneracji) centralnych twierdzeń granicznych dla ergodycznych łańcuchów Markowa - c.d.
Abstract
17.04.2008
Krzysztof Łatuszyński (IE SGH/Wydz. MIM UW)
Pełna charakteryzacja (w terminach regeneracji) centralnych twierdzeń granicznych dla ergodycznych łańcuchów Markowa
Abstract
10.04.2008
Małgorzata Wojtyś (Wydz. MiNI PW)
Estymacja informacji Fishera metodą selekcji modelu
Abstract
13.03.2008
Andrzej Matuszewski (IPIPAN)
Probabilistyczno-statystyczny model rozgrywki brydżowej
Abstract
28.02.2008
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Oszacowania statystyk pozycyjnych niskiego rzędu z populacji DFR
21.02.2008
Jan Mielniczuk (IPIPAN)
Prognoza dla procesów liniowych nieskończonego rzędu
31.01.2008
Piotr Szymański (IIS WSG Bydgoszcz)
Estymacja metodą największej wiarogodności w wielowymiarowym rozkładzie stabilnym
Abstract
24.01.2008
Konrad Furmańczyk (KZM SGGW)
Jednostajne twierdzenia graniczne we wnioskowaniu statystycznym
17.01.2008
Przemysław Biecek (IMPAN Wroclaw)
Wybrane zagadnienia związane z testowaniem zbioru hipotez o hierarchicznej strukturze zależności
Abstract
13.12.2007
Piotr Jaworski (MIM UW)
O kopulach i ich diagonalach
Abstract
22.11.2007
Paweł Błażej (IM UWr.)
Własności ważonych rozkładów prawdopodobieństwa oraz ich zastosowania do wnioskowania statystycznego
Abstract
8.11.2007 - 1015
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Oszacowania statystyk pozycyjnych niskiego rzędu z rozkładów o malejącej gęstości
18.10.2007 - 1015
Jan Mielniczuk (IPI PAN)
O estymacji funkcji wariancji metodą selekcji modelu

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

31.05.2007
Roman Zmyślony (WMIiE UZ)
Algebry Jordana i wnioskowanie statystyczne w mieszanych modelach liniowych
17.05.2007
Katarzyna Danielak (IMPAN)
O strukturze zależności między parą statystyk porządkowych
10.05.2007
Jan Mielniczuk (IPI PAN)
O pewnych miarach siˆły zależnoś˜ci opartych na metodzie sprzęgania
26.04.2007 - 1015
Maciej Wilczyński (IMiI PWr.)
Estymacja minimaksowa w modelu regresji liniowej
Abstract
12.04.2007 - 1015
Tomasz Rychlik (IMPAN)
Oszacowanie liniowych funkcjonałów na zbiorach funkcji monotonicznych z zastosowaniami
Abstract