dr hab. Adam Obtułowicz

Metody Algebraiczne i Kategoryjne w Teorii Dowodu i Informatyce

(Środa, 12.00-14.00, sala 408)

PROGRAM

5.12.2012
Janusz Andrzej Pomykała
Zastosowanie idei przestrzeni aproksymacyjnej do oceny projektów technologii informacyjnej
14.11.2012
Janusz Andrzej Pomykała
Zastosowania idei przestrzeni aproksymacyjnej do problematyki bezpieczeństwa informacji
24.10.2012
Janusz Andrzej Pomykała
Przestrzeń aproksymacyjna i reprezentacja wiedzy
28.09.2011
J. A. Pomykała
Aproksymacyjne i aksjomatyczne operatory przybliżające w teorii zbiorów przybliżonych - c.d.
21.09.2011
J. A. Pomykała
Aproksymacyjne i aksjomatyczne operatory przybliżające w teorii zbiorów przybliżonych
6.04.2011
Adam Obtułowicz (IMPAN)
O ścisłości rozumowań przy pomocy wizualnych przedstawień (diagramów)
30.03.2011
J. A. Pomykała
O pewnym problemie I. A. Grahama dla obiektów rozmytych
9.03.2011
J. A. Pomykała
Przybliżanie i obiektowość
2.03.2011
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Poligranularność a grafy fraktalne
19.01.2011
Ewa Graczyńska
Dependence Spaces II
Abstract
12.01.2011
J. A. Pomykała
Systemy informacyjne - przybliżanie i obiektowość - c.d.
8.12.2010
J. A. Pomykała
Systemy informacyjne - przybliżanie i obiektowość
1.12.2010
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Systemy równoczesnego (w różnych miejscach) przepisywania grafów
24.11.2010
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Składalność (compositionality) w modelowaniu sieci neuronowej mózgu a operady
7.10.2009 - 1100
Joanna Bartosik
Różne rodzaje (nie)zależności
Abstract
27.05.2009
Ewa Graczyńska (Politechnika Opolska)
Dependence spaces
Abstract
22.04.2009
Adam Obtułowicz (IMPAN)
O pewnych prezentacjach sieci hierarchicznych i grafów fraktalnych - c.d.
15.04.2009
Adam Obtułowicz (IMPAN)
O pewnych prezentacjach sieci hierarchicznych i grafów fraktalnych
19.11.2008
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Modularne sieci neuronowe i systemy membranowe Gh. Pauna
12.11.2008 - 1400 - sala 424
Joanna Bartosik (KUL)
Grafy wielopoziomowe jako uogólnienie klasycznych systemów Pauna
Abstract
25.06.2008
Joanna Bartosik
O pewnych zastosowaniach grafów skierowanych z dokładnie jednym automorfizmem - c.d.
Abstract
18.06.2008
Joanna Bartosik
O pewnych zastosowaniach grafów skierowanych z dokładnie jednym automorfizmem
Abstract
16.01.2008
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Moce obliczeniowe maszyn R. Gandy'ego i P systemów Gh. Pauna - porównanie (2)
9.01.2008
Adam Obtułowicz (IMPAN)
Moce obliczeniowe maszyn R. Gandy'ego i P systemów Gh. Pauna - porównanie
19.12.2007
Waldemar Korczyński, Adam Obtułowicz
Badanie procesów współbieżnych za pomocą symplicjalnych kompleksów i teorii homologii, wyniki M. Herlihy'ego i S. Rajsbauma - c.d.
12.12.2007
Waldemar Korczyński, Adam Obtułowicz
Badanie procesów współbieżnych za pomocą symplicjalnych kompleksów i teorii homologii, wyniki M. Herlihy'ego i S. Rajsbauma
28.11.2007
Waldemar Korczyński
Zastosowania grafów hierarchicznych w informatyce oraz przy projektowaniu systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstw (wyniki własne - cz. II)
21.11.2007
Waldemar Korczyński
Zastosowania grafów hierarchicznych w informatyce oraz przy projektowaniu systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstw (wyniki własne)