prof. dr hab. Stanisław Spież, dr hab. Danuta Kołodziejczyk

Topologia

(Czwartek, 12.15-14.00, sala 106)

PROGRAM

18.10.2012 - 1430
M. Sobolewski
Kontinua istotnie otoczone w przestrzeniach euklidesowych a własność punktu stałego.
18.03.2010
Mirosław Sobolewski (UW)
Przestrzenie Malcewa, przestrzenie retralne i własność punktu stałego
25.02.2010
Sergey Melikhov (Moskwa)
Steenrod homotopy of infinite-dimensional Polish uniform spaces
Abstract
18.02.2010 - 1215
Mirosław Sobolewski
O retraktach grup topologicznych i własności punktu stałego - nowe wyniki
28.05.2009 - 1215 - sala 408
Stanisław Spież (IMPAN)
Rozszerzenie twierdzenia Borsuka o niezanurzalności sfer w produkty krzywych
7.05.2009
J. Krasinkiewicz (IMPAN)
O różnych klasach rozmaitości uogólnionych - wyniki i problemy
30.04.2009 - 1215
J. Krasinkiewicz (IMPAN)
O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża - kontynuacja
23.04.2009 - 1215 - sala 408
J. Krasinkiewicz (IMPAN)
O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
16.04.2009 - 1215
J. Krasinkiewicz (IMPAN)
O faktoryzacji zanurzeń quasi-rozmaitości w produkty krzywych - wyniki uzyskane wspólnie przez A. Koyame, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
26.03.2009 - 1215 - sala 408
Stanisław Spież (IMPAN)
Twierdzenie Cauty'ego o zanurzalności powierzchni nieorientowalnych w produkt dwu grafów