Inauguracja obchodów 60-lecia Instytutu Matematycznego
19 czerwca 2008 roku

Przemówienie Prof. dr. hab. Stanisława Janeczko, Dyrektora IM PAN

Zdjęcia z wystąpień 

Zdjęcia widowni 

Zdjęcia przy jubileuszowym pentakis dodecahedronie 

Zdjęcia z części nieoficjalnej