Administracja

 FunkcjaOsobaTelefon
Email
Sekretariat, pok.111Renata Podgórska-Zając 22 5228100email
Główny Księgowy, pok. 109Grzegorz Szymański22 5228195email
Główny specjalista ds majątkowych i ekonomicznych - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, pok. 303Krzysztof Piaseczny22 5228130
601361798
email
Z-ca Gł. Księgowego, pok. 107Iwona Paruszewska22 5228197email
Rozliczenia grantów, pok. 107Ewa Oskólska22 5228197email
Sekretariat Centrum Banacha, pok. 426Karolina Maślanka, Jan K. Kowalski22 5228232
22 6280192
email
Referent ds.projektów, pok. 114Monika Wysocka, Małgorzata Kalisiak 22 5228114email
Dział zagraniczny, Archiwum, pok. 114Katarzyna Sołtyk-Sołtycka22 5228114email
Kierownik Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IMPAN w Będlewie, Sławomir Malecha61 8135187email
Sekretariat Oddziału Gdańskiego, Krystyna Wolska58 5510804email
Sekretariat Oddziału w Katowicach, Barbara Smołka32 2537164email
Sekretariat Oddziału we Wrocławiu, Anna Sielicka71 3481076email
Kierownik Studiów Doktoranckich, p. 115prof. dr hab. Tomasz Komorowski22 5228115email
Sekretarz techniczny Rady Naukowej IM PAN, pok. 101Elżbieta Węgrzynek22 5228131email
Studia doktoranckie i konkursy IM PAN, pok. 101Anna Poczmańska22 5228101email
Sprawy kadrowe,
Informacja o pokojach gościnnych, pok. 118
Grażyna Dulińska22 5228118email
Kierowniczka Biblioteki
i Działu Sprzedaży i Wymiany Wydawnictw IM PAN, II p.
Dorota Czarnocka-Cieciura22 5228190email
Obsługa czytelników, informacja o książkach, II p. 22 5228191email
Kierownik Działu Wydawnictw, pok. 311Jerzy Trzeciak22 5228141email
Sprzedaż wydawnictw IM PAN, pok. 20Dariusz Zadrożny22 5228143email
Sprawy zaopatrzeniowe, zgłaszanie usterek technicznych, pok. 307Waldemar Czyżewski22 5228129
603559905
email
Konserwator, pok. 308Jacek Rybarczyk22 5228123 
Dział Informatyczny, pok. 304 22 5228134email
Portiernia, parter 22 5228199