Administracja

 FunkcjaOsobaTelefon
Email
Sekretariat, pok.111Renata Podgórska-Zając 22 5228 100email
Główny Księgowy, pok. 109Grzegorz Szymański22 5228 195email
Główny specjalista ds majątkowych i ekonomicznych - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, pok. 303Krzysztof Piaseczny22 5228 130
601 361 798
email
Z-ca Gł. Księgowego, pok. 107Iwona Paruszewska22 5228 197email
Rozliczenia grantów, pok. 107Ewa Oskólska22 5228 197email
Sekretariat Centrum Banacha, pok. 426Karolina Maślanka, Jan K. Kowalski22 5228 232
22 6280 192
email
Referent ds.projektów, pok. 114Monika Wysocka22 522 81 14email
Dział zagraniczny, Archiwum, pok. 114Katarzyna Sołtyk-Sołtycka22 5228114email
Kierownik Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IMPAN w Będlewie, Sławomir Malecha61 8135187email
Sekretariat Oddziału Gdańskiego, Krystyna Wolska58 551 08 04email
Sekretariat Oddziału w Katowicach, Barbara Smołka32 253 71 64email
Sekretariat Oddziału we Wrocławiu, Anna Sielicka71 348 10 76email
Kierownik Studiów Doktoranckich, p. 115prof. dr hab. Tomasz Komorowski22 5228 115email
Sekretarz techniczny Rady Naukowej IM PAN, pok. 101Elżbieta Węgrzynek22 5228 131email
Studia doktoranckie i konkursy IM PAN, pok. 101Anna Poczmańska22 5228 101email
Sprawy kadrowe,
Informacja o pokojach gościnnych, pok. 118
Grażyna Dulińska22 5228 118email
Kierowniczka Biblioteki
i Działu Sprzedaży i Wymiany Wydawnictw IM PAN, II p.
Dorota Czarnocka-Cieciura22 5228 190email
Obsługa czytelników, informacja o książkach, II p. 22 5228 191email
Kierownik Działu Wydawnictw, pok. 311Jerzy Trzeciak22 5228 141email
Sprzedaż wydawnictw IM PAN, pok. 20Dariusz Zadrożny22 5228 143email
Sprawy zaopatrzeniowe, zgłaszanie usterek technicznych, pok. 307Waldemar Czyżewski22 5228 129
603 559 905
email
Konserwator, pok. 308Jacek Rybarczyk22 5228 123 
Dział Informatyczny, pok. 304 22 5228 134email
Portiernia, parter 22 5228 199