Działalność

Instytut Matematyczny jest jednym z głównych matematycznych ośrodków naukowych z zakresu matematyki w Polsce. Badania w IM PAN prowadzą specjaliści ze wszystkich dziedzin matematyki, wliczając w to około pięćdziesięciu matematyków zatrudnionych w Instytucie na stałe i wielu naukowców zatrudnianych okresowo każdego roku.

Instytut uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych, organizuje ponad czterdzieści cotygodniowych seminariów i prowadzi studia doktoranckie z matematyki.

Instytut ma charakter ogólnokrajowy i poza Warszawą prowadzi działalność w sześciu ośrodkach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu.

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, część Instytutu, promuje i wspiera międzynarodową współpracę matematyków oraz organizuje międzynarodowe konferencje i warsztaty. Część z tych spotkań odbywa się w nowym Ośrodku Konferencyjnym w Będlewie (koło Poznania), które zapewnia przyjazną atmosferę i pełną infrastrukturę dla imprez naukowych.

Instytut jest wydawcą wielu uznanych czasopism i sprawozdań z konferencji o zasięgu międzynarodowym.

Centralna Biblioteka Matematyczna, będąca częścią instytutu, posiada w swoich zbiorach ponad 70 000 voluminów książek i prawie 80 000 voluminów czasopism, jest największą biblioteką matematyczną w Polsce i zaliczana jest do niedużego grona najlepszych bibliotek matematycznych na świecie.