NIP: 525-000-88-67

REGON: 000325860

Rachunki bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa, Poland
  • IBAN: PL 64 1130 1017 0020 1467 1520 0005 (wpłaty w EUR)
  • IBAN: PL 37 1130 1017 0020 1467 1520 0006 (wpłaty w USD)
  • IBAN: PL 75 1130 1017 0020 1467 1520 0001 (wpłaty w PLN)
BIC/SWIFT code: GOSKPLPW

Rachunki bankowe dla Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego IMPAN w Będlewie:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa, Poland
  • IBAN: PL 80 1130 1017 0020 1467 1520 0008 (wpłaty w EUR)
  • IBAN: PL 37 1130 1017 0020 1467 1520 0006 (wpłaty w USD)
  • IBAN: PL 48 1130 1017 0020 1467 1520 0002 (wpłaty w PLN)
BIC/SWIFT code: GOSKPLPW

BIC - Bank Identifier Code
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication