NIP: 525-000-88-67

REGON: 000325860

Rachunki bankowe:

BPH S.A. O/Warszawa
ul. Towarowa 25 a
00-958 Warszawa, Poland
  • IBAN: PL 83 1060 0076 0000 3210 0014 0991 (wpłaty w EUR)
  • IBAN: PL 54 1060 0076 0000 3210 0014 1028 (wpłaty w USD)
  • IBAN: PL 37 1060 0076 0000 3210 0014 0946 (wpłaty w PLN)
Kod BIC/SWIFT: BPHKPLPK

BIC - Bank Identifier Code
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Dane jednostki niezbędne przy składaniu wniosków o granty NCN