research projects in the year

Research Projects under way in the year 2014

NrHead of the project
Project title
start - end
Amount
Project ID
1dr. Piotr Wojciech Nowak
Geometria Dużej Skali
01/10/2014-30/09/2019
541 300 PLN
SONATA BIS 3
UMO-2013/10/E/ST1/00352
2dr Aneta Wróblewska-Kamińska
Analiza równań różniczkowych cząstkowych z parametrem skalującym
18/03/2014-17/03/2017
199 950 PLN
SONATA 5
UMO-2013/09/D/ST1/03692
3dr Tomasz Adamowicz
Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego
12/02/2014-11/02/2017
128 310 PLN
SONATA 5 UMO-2013/09/D/ST1/03681
4dr Tomasz Cieślak
Osobliwe rozwiązania równań chemotaksji oraz nielepkiej hydro- i aerodynamiki
11/02/2014-10/02/2017
111 800 PLN
SONATA 5 UMO-2013/09/D/ST1/03687
5dr Marcin Sabok
Analityczne relacje równoważności i działania grup polskich
20/02/2013-19/02/2016
127 960 PLN
SONATA
2012/05/D/ST1/03206
6dr Mateusz Michałek
Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej oraz algebrze przemiennej
20/02/2013-19/02/2016
280 800 PLN
SONATA
2012/05/D/ST1/01063
7prof. dr hab. Jan Janas
Analiza spektralna i metody asymptotyczne dla skalarnych i macierzowych operatorów różnicowych
11/03/2014-10/03/2017
377 180 PLN
OPUS
2013/09/B/ST1/04319
8prof. dr hab. Szymon Peszat
Analiza stochastyczna i równania ewolucyjne
20/02/2014-19/02/2017
136 200 PLN
OPUS
5 2013/09/B/ST1/03658
9prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
Geometria afiniczna rzeczywista i zespolona
20/02/2014-19/02/2017
133 700 PLN
OPUS
5 2013/09/B/ST1/04162
10dr hab. inż. Adam Nowak
Rozwinięcia ortogonalne w analizie harmonicznej
20/02/2014-19/02/2017
224 700 PLN
OPUS
5 2013/09/B/ST1/02057
11dr Marcin Krzywkowski
Warianty dominowania wielokrotnego w grafach
10/06/2013-09/06/2015
156 000 PLN
IUVENTUS PLUS 0389/IP3/2013/72
12prof. dr hab. Andrzej Janusz Królak
Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina
04/06/2013-03/06/2016
51 941 PLN
2013/01/ASPERA/ST9/1
13prof. dr hab. Lech T. Januszkiewicz
Geometryczna teoria grup
12/04/2013-31/12/2015
300 000 PLN
MISTRZ
5/2012
14prof. dr hab. Lech T. Januszkiewicz
Geometryczna teoria grup
22/04/2013-21/04/2016
1 611 440 PLN
MAESTRO
2012/06/A/ST1/00259
15dr hab. Piotr M. Hajac
Kwantyzacja deformacyjna i niedeformacyjna: od nawiasów Poissona do uniwersalnych symetrii
11/04/2013-10/04/2016
624 000 PLN
HARMONIA
2012/06/M/ST1/00169
16prof. dr hab.inż. Tomasz Downarowicz
Miary niezmiennicze, entropia i inne parametry wzrostu w klasycznych i nieklasycznych układach dynamicznych
06/09/2013-05/09/2018
2 094 560 PLN
MAESTRO
2013/08/A/ST1/00275
17dr inż. Krzysztof Andrzej Argasiński
Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej oparte na podejściu zdarzeniowym
01/11/2013-31/10/2016
495 000 PLN
FUGA 2
2013/08/S/NZ8/00821
18mgr Mikołaj Krupski
Topologiczne własności przestrzeni funkcji ciągłych
02/09/2013-01/09/2016
79 550 PLN
PRELUDIUM 4 2012/07/N/ST1/03525
19mgr Adam Kwela
Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych
19/08/2013-18/02/2016
62 400 PLN
PRELUDIUM 4 2012/07/N/ST1/03205
20dr Paweł Wolff
Nierówności splotowe i ich zastosowania
01/09/2013-31/08/2014
242 400 PLN
MOBILNOŚĆ PLUS
919/MOB/2012/0
21dr Piotr Przytycki
Specjalne kompleksy kostkowe i grupy Coxetera
01/09/2013-31/08/2014
162 000 PLN
MOBILNOŚĆ PLUS
626/MOB/2011/0
22dr hab. Adam Skalski
Ku geometrycznej teorii grup kwantowych
06/06/2013-05/06/2015
202 800 PLN
IUVENTUS PLUS
0438/IP3/2013/72
23prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski
Własności wielkoskalowe, w niektórych zagadnieniach teorii transportu
18/07/2013-17/07/2016
252 700 PLN
OPUS 4
2012/07/B/ST1/03320
24prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
Zastosowanie analizy stochastycznej
08/07/2013-07/07/2016
392 060 PLN
OPUS 4
2012/07/B/ST1/03356
25prof. dr hab. Łukasz Stettner
Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej
08/07/2013-07/07/2016
198 710 PLN
OPUS 4
2012/07/B/ST1/03298
26dr Marcin Sabok
Kanoniczna teoria Ramsey'a
25/06/2013-25/06/2015
99 996 PLN
IUVENTUS PLUS
0435/IP3/2013/72
27dr Karol Palka
Rozmaitoœści i podrozmaitośœci nieogólnego typu oraz ich rola w zjawiskach degeneracji
11/06/2013-10/06/2015
199 000 PLN
IUVENTUS PLUS
0382/IP3/2013/72
28dr Karol Palka
Embeddings and automorphisms of low-dimensional rational varieties. FNP, Homing Plus, Subsydium dla młodych naukowców
01/05/2013-30/04/2015
320 000 PLN
HOMING PLUS
2012-6/9
29mgr inż. Tomasz Zachary Szarek
Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych
12/03/2013-11/03/2016
87 720 PLN
PRELUDIUM
2012/05/N/ST1/02746
30dr Karol Andrzej Palka
Geometria ściągalnych niskowymiarowych rozmaitości afinicznych
20/02/2013-19/02/2016
150 740 PLN
SONATA
2012/05/D/ST1/03227
31prof. dr hab. Janusz Grabowski
Geometria dżetów i teorie pola
19/03/2013-18/03/2018
1 958 200 PLN
MAESTRO 3
2012/06/A/ST1/00256
32mgr Piotr Frąckiewicz
Zastosowanie metod informacji kwantowej w grach sygnalizacyjnych
26/09/2012-25/09/2014
32120 PLN
PRELUDIUM
2011/03/N/ST1/02940
33mgr Łukasz Paweł Kubat
Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych
31/08/2012-28/02/2015
84600 PLN
PRELUDIUM
2011/03/N/ST1/00108
34dr Wojciech Kryński
Geometria układów Pfaffa i zastosowania w teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania
29/08/2012-28/08/2015
104600 PLN
SONATA
2011/03/D/ST1103902
35prof. dr hab. Janusz Grabowski
Układy Liego: teoria, uogólnienia i zastosowania
27/09/2012-26/08/2015
234000 PLN
HARMONIA
2012/04/M/ST1/00523
36dr Weronika Buczyńska
Rangi i rangi brzegowe wielomianów oraz równania rozmaitości siecznych
10/04/2012-09/04/2014
240500 PLN
IUVENTUS PLUS
0049/IP3/2011/71
37dr Jarosław Buczyński
Układy linii na zespolonych rozmaitościach kontaktowych oraz uogólnienia
12/04/2012-11/04/2014
299000 PLN
IUVENTUS PLUS
0050/IP3/2011/71
38dr Tomasz Cieślak
Badanie właściwosci rozwiązań jednowymiarowych równan chemotaksji
05/04/2012-04/04/2014
299000 PLN
IUVENTUS PLUS
0073/IP3/2011/71
39prof. dr hab. Piotr Mucha
Układy Fizyczne Oczami Matematyki (program IDEAS PLUS)
19/12/2011-18/12/2014
1113800 PLN
ID 2011 0006 61
40 dr hab. Piotr Bolesław Koszmider
Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi strukturach
07/12/2011-06/12/2014
93600 PLN
OPUS 2011/01/B/ST1/00657
41 mgr Jan Burczak
Badanie regularności rozwiązań nielinowych układów parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów niejednorodnych oraz pochodzących od modeli hydrodynamicznych
29/12/2011-28/04/2015
98690 PLN
2011/01/B/ST1/05411
42 dr hab. Piotr M. Hajac
Współczynniki homologii cyklicznych i geometria nieprzemienna C*-algebr i operatorów Diraca
21/12/2011-20/12/2014
429000 PLN
OPUS 2011/01/B/ST1/06474
43prof. dr hab. Sławomir Cynk
Geometria algebraiczna powierzchni Enriquesa, rozmaitości Calabi-Yau i wielomianów Thoma
05/05/2011-03/11/2014
360000 PLN
N N201 608040
44prof. dr hab. Teresa Ledwina
Testy adaptacyjne związane z niestandardowymi bazami
04/05/2011-03/05/2014
156650 PLN
N N201 608440
45dr hab. Michał Wojciechowski
Operatory Niezmiennicze w Przestrzeniach Funkcyjnych
22/04/2011-21/04/2014
216400 PLN
N N201 607840
46prof. dr hab. Feliks Przytycki
Chaos, fraktale i dynamika konforemna, II
21/04/2011-20/09/2014
455000 PLN
N N201 607640
47prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
Metody deterministyczne i stochastyczne w modelach biologicznych
21/04/2011-20/04/2014
247000 PLN
N N201 608240
48prof. dr hab. Adam Bobrowski
Zbieżność i aproksymacja półgrup operatorów w modelach biologii matematycznej
22/04/2011-21/04/2014
139750 PLN
N N201 608140
49prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
Struktury geometryczne w równaniach różniczkowych i układach sterowania
29/03/2011-28/03/2014
390 000 PLN
N N201 607540
50prof. dr hab. Janusz Grabowski
Geometria różniczkowa wiązek gradowanych
02/09/2010-01/01/2014
227500 PLN
N N201 416839
51dr hab. Szymon Peszat
Stochastyczne równania w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach
02/09/2010-01/02/2014
300000 PLN
N N201 419039