Wiadomości IM PAN

IMPAN NewsLetters
Spring 2012
Autumn 2012
Spring 2013
Autumn 2013
Spring 2014
Autumn 2014

Harmonogram konkursów przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki

Dane jednostki niezbędne przy składaniu wniosków o granty NCN

9 lipca 2015
Zmarł prof. dr hab. Stefan Rolewicz
1 lipca 2015
zmarł prof. dr hab. Czesław Olech
24 czerwca 2015
Zmarł dr hab. Witold Kondracki
16 czerwca 2015
23 października 2014
21 – 24 września 2014
Wykłady w ramach XVIII Festiwalu Nauki - sala 321
16 września 2014
NCN ogłosiło nowe konkursy:
 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2014 r.
5 sierpnia 2014
5 sierpnia, godz. 12.00 skwer przed budynkiem IMPAN Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego autorów złamania kodów ENIGMY.
Kamień milowy dla polskich matematyków
Wyróżnienie Milestone dla polskich matematyków
21 lipca 2014
Zmarł doc. dr Eugeniusz Fidelis
17 lipca 2014
Kurt Gödel fellowship
Dr Marcin Sabok from IMPAN received 2014 Kurt Gödel research prize fellowship, in the category: Logical Foundations of Mathematics.
16 czerwca 2014
NCN oglosiło nowe konkursy: MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4
12 maja 2014
Bieżące konkursy NCN:
 • OPUS 7 - na projekty badawcze, w tym zakup aparatury naukowo-badawczej - ogłoszenie
  Termin składania wniosków: do 17 czerwca 2014 r.
 • PRELUDIUM 7 - na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora - ogłoszenie
  Termin składania wniosków: do 17 czerwca 2014 r.
 • SONATA 7 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora - ogłoszenie
  Termin składania wniosków: do 17 czerwca 2014 r.
20 marca 2014
Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk
21 luty 2014
Zmarł Prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
24 października 2013
Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki
15 marca 2013
NCN oglosiło nowe konkursy: Symfonia 1, Maestro 4, Harmonia 4, Fuga 2 i Etiuda 1
Nowe konkursy
Formularze wniosków
20 grudnia 2012, godz. 1400
Zmarł Profesor Aleksander Pełczyński
Świąteczne spotkanie pracowników IM PAN w sali klubowej na IV piętrze.
15 grudnia 2012 – terminy składania wniosków
Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:
 • OPUS 4 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM 4 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA 4 na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS 2 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
EPRD - projekt EU
Nabór na szkolenia dotyczące zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac B+R
2 listopada 2012
Dzień wolny od pracy w IM PAN.
19 października 2012
Spotkanie integracyjne w pubie "LOLEK" na Polach Mokotowskich, godz. 1630.
24 – 27 września 2012, sala 321
XVI Festiwal Nauki
24 września, godz. 1800Dzielenie sekretów
25 września, godz. 1800Analiza ruchu w sieciach
26 września, godz. 1530Disruptive technologies
26 września, godz. 1800Maszyna rotorowa Enigma
27 września, godz. 1800Alan Turing/sztuczna inteligencja
6 września 2012
Zmarł dr hab. Jerzy Urbanowicz
31 lipca 2012
Prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.
12 lipca 2012
Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, wspólny projekt MIM UW i IM PAN uzyskało status KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (2012-2017)
23 czerwca 2012
Zmarła Prof. dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz
21 czerwca 2012, godz. 16.00, sala 409 IV piętro
Uroczystość wręczenia medalu im. Stefana Banacha Profesorowi Sir Williamowi T. Gowersowi
Wykład laureata Combinatorial theorems in sparse random sets
Abstract: In recent years much attention has been given to the general problem of finding analogues of well-known combinatorial theorems where the ground set is not a structured set such as a complete graph but a sparse random subset of such a set. I shall talk about a general method of proving such analogues, and about the critical role that the Hahn-Banach theorem plays in this method. The results are joint work with David Conlon.
20 czerwca 2012, godz. 12.00, sala 403
Ogólne Zebranie Pracowników
Wybrano Radę Pracowniczą w składzie:
Agnieszka Stachelska-Kałwajtys
Beata Janus
Tomasz Cieślak
Katarzyna Sołtyk-Sołtycka
6 czerwca 2012
Przejście Wenus przez tarczę słońca
27 maja 2012
Zmarł Profesor Friedrich Hirzebruch
18 maja 2012
Termin zamknięcia konkursu na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
30 kwietnia 2012
Zmarł Prof. dr hab. Ryszard Zieliński
25 kwietnia 2012, Będlewo
Sesja naukowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Feliksa Przytyckiego
21 kwietnia 2012, godz. 23:00 - 22 kwietnia godz. 6:00
Planowana przerwa w dostępie do internetu - prace NASK
19 kwietnia 2012, godz. 16.00
Uroczyste wreczęnie Nagrody Naukowej IM PAN dr hab. Yuriyowi Tomilovowi
19 kwietnia 2012
Posiedzenie Rady Naukowej IM PAN
16 kwietnia 2012
Termin przysyłania wniosków o finansowanie konferencji w Centrum Banacha
31 marca 2012
Termin zamknięcia konkursu na organizację Międzynarodowej Szkoły z Zastosowań Matematyki w Ośrodku Konferencyjnym IMPAN w Będlewie jesienią 2012 roku
1 marca 2012
Prof. dr hab. Andrzej Schinzel otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
24 lutego 2012
Termin zamknięcia konkursów na
– okresowe stanowiska badawcze od pół roku do 2 lat
– 3-7letnie stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego
23 lutego 2012
Prof. dr hab. Andrzej Schinzel otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
22 lutego 2012
Termin zgłaszania się na wymianę z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2012/2013. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się e-mailem do Dyrektora IM PAN prof. dr hab. Feliksa Przytyckiego.
31 stycznia 2012
Termin zamknięcia Konkursu o Nagrodę IM PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki
26 stycznia 2012, uroczystość odwołana ze względu na chorobe laureata
Uroczystość wręczenia medalu im. Stefana Banacha prof.Williamowi T. Gowersowi
Po uroczystości zapraszamy na wykład laureata Combinatorial theorems in sparse random sets do sali 321.
Abstract: In recent years much attention has been given to the general problem of finding analogues of well-known combinatorial theorems where the ground set is not a structured set such as a complete graph but a sparse random subset of such a set. I shall talk about a general method of proving such analogues, and about the critical role that the Hahn-Banach theorem plays in this method. The results are joint work with David Conlon.
12 stycznia 2011, godz. 1415, Wydział MIM UW, sala 3230
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
Eugene Gutkin, prof. wizytujący UW w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet, wygłosi wykład: The billiard ball problem
Streszczenie: I will describe a few mathematical questions (many of them open) that arise in the classical (and very simple) setting of the point mass moving by inertia in a bounded planar domain and elastically bouncing off its boundary.
15 grudnia 2011
Termin skladania wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych
14 grudnia 2011
Specjalne wykłady dla doktorantów: Krzysztof Oleszkiewicz (Warsaw University) On the discrete cube
9 grudnia 2011
Ósme Spotkanie Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych
8 grudnia 2011, godz. 1630, sala 403
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
prof. Tadeusz Januszkiewicz (IM PAN) wygłosi wykład Grupy jako obiekty geometryczne
Streszczenie:
Badanie nieskończonych grup metodami geometrycznymi, rozpoczęte przez Maxa Dehna w początkach dwudziestego wieku, zostało odnowione w końcu wieku w pracach Mostowa, Margulisa i przede wszystkim Gromowa. Nowością ich podejścia jest skupienie się na asymptotycznych, zgrubnych własnościach grup i przestrzeni, ktore jednak niosą wiele interesujacej informacji o pewnej klasie grup.
Opowiem o twierdzeniu Mostowa o sztywnosci, twierdzeniu Gromowa o wzroście wielomianowym, grupach hiperbolicznych Gromowa, oraz (nowszych) zastosowaniach podobnych idei dla ważnych grup niskowymiarowej topologii.
Przed wykładem, od godz. 16, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.
7 i 9 grudnia 2011
Specjalne wykłady dla doktorantów: Stanisław Kwapień (Warsaw University) Banach space valued martingales
21-26 listopada 2011
Specjalne wykłady dla doktorantów: Dmitry Ryabogin i Artem Zvavitch (Kent State University) Analytical methods in convex geometry
12 października 2011
Zmarł prof. UKSW dr hab. Michał Krynicki , Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
3 października 2011
Pracownicy naszego instytutu: dr hab. inż. Adam Nowak, dr Adam Skalski, dr Piotr Oprocha i dr inż. Mateusz Kwaśnicki otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
14 września 2011
Konkurs Narodowego Centrum Nauki dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
12 lipca 2011, 1200-1300 sala 321
Wykład Rogera B. Myersona, laureata nagrody Nobla Fundamental Theory of Institutions
22 czerwca 2011,
1800 – Wyłączenie sieci bezprzewodowej z powodu awarii klimatyzacji w serwerowni
sala 403, godz. 12.00 – Ogólne zebranie pracowników
15 czerwca 2011
Termin zamknięcia konkursu na finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki
10 czerwca 2011
Osiemdziesiąte urodziny profesora Bogdana Bojarskiego
9 czerwca 2011, godz. 16.00
Uroczyste wreczenie Nagrody Naukowej IM PAN prof. Krzysztofowi Bogdanowi
20 maja 2011
Osiemdziesiąte urodziny profesora Czesława Olecha
18 maja 2011
Termin zamknięcia konkursu na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
9 maja 2011
Nominację profesorską otrzymała
Teresa Regińska – IM PAN
4 maja 2011
Termin składania dokumentów na Środowiskowe Studia Doktoranckie
28 kwietnia 2011, 1630, sala 403
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
Wykładowca: Zbigniew Jelonek (IM PAN)
Tytuł: "Zastosowanie matematyki w kryptografi: kryptosystemy asymetryczne".
14 kwietnia 2011
Sesja sprawozdawcza IM PAN za 2010 rok
11-15 kwietnia 2011
Specjalne wykłady dla doktorantów: Olivier Guédon (Universite Paris-Est, Marne-la-Vallee) Concentration inequalities in the geometry of convex bodies
31 marca 2011
Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
17 marca 2011, 1630, sala 403
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
Wykładowca: Gregory Seregin (Oxford University and St. Petersburg Department of Steklov Institute)
Tytuł: "Local regularity theory for weak solutions to the Navier-Stokes equations".
28 lutego 2011
Termin składania wniosków w ramach programu "Mobilnosc PLUS" – dofinansowanie pobytów zagranicznych dla osób najdalej 7 lat po doktoracie oraz ich rodzin.
24 lutego 2011
Termin zgłoszeń do Konkursów na okresowe stanowiska bacawcze, 3-7 letnie stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz adiunkta.
31 stycznia 2011
Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej IM PAN.
27 stycznia 2011
Rada Naukowa IM PAN powołała na swych członkow honorowych profesorów Czesława Olecha oraz Czesława Rylla-Nardzewskiego.
Rada Naukowa nadała stopień doktora nauk matematycznych mgr Annie Rusinek.
Rada Naukowa powołała prof. dr hab. Zofię Adamowicz na rzecznika dyscyplinarnego IM PAN.
27 stycznia 2011, 1630, sala 403
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
Wykładowca: Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Tytuł: "Wprowadzenie do teorii połączeń układów dynamicznych".
14 stycznia 2011
Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Zbigniewa Ciesielskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
17 grudnia 2010
W Instytucie wprowadzono nowy Regulamin Wynagradzania. Można sie z nim zapoznać na tablicy ogloszeń.
13 – 15 grudnia 2010
Mathematical Methods of Finance and Insurance
Special lectures for PhD students
3 grudnia 2010
Siódme spotkanie Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych
22 – 26 listopada 2010
Mathematical Methods of Finance and Insurance
Special lectures for PhD students
22,23 listopada 2010
Nonimacje profesorskie otrzymali:
Witold Kazimierz Jarczyk – Uniwersytet Zielonogórski
Jerzy Włodzimierz Jaworski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Władimir Mitiuszew – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Piotr Bogusław Mucha – Uniwersytet Warszawski
Ryszard Henryk Urbański – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jerzy Jezierski – SGGW
19 listopada 2010, 1500, sala 322
Konwersatorium dla doktorantow:
Wykładowca: Michel Zinsmeister (Universite d'Orleans)
Tytuł: From Bieberbach to Schramm, a 20th century saga.
Abstrakt: The famous Bieberbach conjecture was stated in 1916. The first breakthrough towards its proof was done by Loewner in 1923. Loewner method have been revived in a totally different framework by Schramm in 1999. The aim of this talk is to revisit Bieberbach coefficient problem and the steps of its proof in the framework of Schramm SLE processes.
(poprzedzone kawa i ciasteczkami)
18 listopada 2010, 1630, sala 322
Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
Wykładowca: Mitsuhiro Shishikura (Kyoto University)
Tytuł: "Dynamics and Renormalization"
Abstrakt: The renormalization is an important idea in dynamical systems, which proved effective in the studies of bifurcations and rigidities, etc. It was first introduced for unimodal maps on the interval in order to explain the universality of period doubling bifurcation sequences. Key idea is to take an appropriate subset of the phase space and consider the first return map to this subset (and rescale the set if necessary). This defines a meta-dynamics on the space of certain dynamical systems. This idea has been applied in many settings and surprisingly the meta-dynamics is often a simpler one, such as a contraction or a hyperbolic system, from which people were able to derive conclusion on the original dynamical systems. In this talk, we discuss the general idea of renormalization and some specific cases, in particular, the renormalization associated to irrationally indifferent fixed points of holomorphic functions.
(o 16:00 kawa herbata, ciasteczka na 4 p. w sali klubowej)
15 – 20 listopada 2010,
Low-Dimensional Dynamics
8 – 13 listopada 2010,
Transcendental Dynamics
5 listopada 2010
Spotkanie integracyjne
31 października – 13 listopada 2010
Geometry of Constraints and Control - New Developments
23 października 2010
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora nauk matematycznych Özerowi Özturkowi
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora nauk matematycznych Tomaszowi Piaseckiemu a jego pracę doktorską uznala za wyróżniającą się
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Piotrowi Sołtanowi
Informacja o grantach przedstawiona na Radzie Naukowej przez P. M. Hajaca
22 – 23 października 2010
II Hurwicz Workshop on Mechanism Design Theory
21 października 2010
Uroczyste wreczenie Nagrody Naukowej IM PAN prof. Sławomirowi Soleckiemu i wykład laureata.
20 października 2010, godz. 1100, sala 321
Otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN,
w programie wystąpienie prof. Zbigniewa Marciniaka Wprowadzenie do krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i dyskusja.
19 października – 4 listopada 2010
Geometry of Centre Symmetry Sets of Lagrangian Surfaces – grupa badawcza Centrum Banacha
11 – 16 października 2010
Fractals in Deterministic and Random Dynamics
8 – 9 października 2010
MiniKonferencja dla doktorantów
4 – 8 października 2010
Mathematical Methods of Finance and Insurance
3 października 2010
 
 Zmarł Andrzej Wakulicz 
3 – 8 października 2010
Spectral Theory of Dynamical Systems - BC workshop
1 października - 10 grudnia 2010
BC Minisemester - CODY Autumn in Warsaw
1 października 2010
Wchodzi w życie Ustawa o Polskiej Akademii Nauk
30 września 2010
Trwa konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER - termin naboru wniosków do 15 października 2010.
27 września – 1 października 2010
BC Mini-school - Noncommutative Geometry
77-th European Study Group with Industry
27 września 2010
Nomiacje profesorskie otrzymali:
Zbigniew Jan Bartosiewicz - Politechnika Białostocka
Zdzisław Naniewicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Witold Wnuk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18 – 26 września 2010
XIV Festiwal Nauki
17 – 19 września 2010
Trzeci Kongres Młodych Polskich Matematyków organizowany przez IMPAN i UJ
27 sierpnia 2010
Na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Hyderabad (Indie) prof. Lech Tadeusz Januszkiewicz (IM PAN) wygłosił wykład Simplical nonpositive curvature. Był to jedyny zaproszony wykładowca z Polski. Na stronach kongresu reprezentował Ohio State University.
2 maja – 31 lipca 2010
Okres składania wniosków do MNiSW o finansowanie projektów badawczych w ramach 40 konkursu.
Informacje MNiSW
18 czerwca 2010
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora nauk matematycznych Krzysztofowi Andrzejewskiemu i Wojciechowi Motyce
27 maja 2010. 16.30, sala 403
Wykład-kolokwium IM PAN i PTM
prof. Nigel Higson (Pennsylvania State University, USA) wygłosił wykład The Tangent Groupoid
17 - 18 - 21 maja 2010
Konferencja Road to reality with Roger Penrose
14 maja 2010
Szóste spotkanie Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych
5 maja 2010
Instytut w porozumieniu z MIM UW ogłasza nabór na studia doktoranckie
4 maja 2010
Laureatem Nagrody Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki został Pan Sławomir Solecki z University of Illinois, za prace z teorii mnogości dotyczące zastosowań deskryptywnej teorii mnogości w topologii i analizie
Laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego został Pan Sławomir Dinew
16 kwietnia 2010
Rada Naukowa zaopiniowała pozytywnie profesorów Tadeusza Januszkiewicza, Łukasza Stettnera i Stanisława Janeczko na stanowiska zastępców dyrektora do spraw naukowych oraz doc. dr hab. Teresę Regińską na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw ogólnych.
Rada Naukowa nadała stopień doktora habilitowanego Marcinowi Bownikowi
Rada Naukowa nadała stopień doktora Gabrielowi Pietrzkowskiemu, a jego pracę doktorską uznała za wyróżniającą.
Rada Naukowa nadała stopień doktora Marcinowi Styborskiemu.
9 kwietnia 2010
Dr hab. Bogusław Mucha otrzymał grant Matematyczne aspekty mechaniki płynów i zagadnienia pokrewne
8 kwietnia 2010
Dyrekcja IM PAN ogłasza konkurs dla mlodych matematyków
1 kwietnia 2010
Prof. dr hab. Feliks Przytycki rozpoczął pełnienie obowiązków dyrektora IM PAN
31 marca 2010
Pracownicy IM PAN żegnają prof. dra hab. Stanisława Janeczko kończącego swą kadencję na stanowisku dyrektora IM PAN
23 marca 2010
Uruchomienie połączenia poprzez światłowód z internetem
21-23 marca 2010
Dni bez internetu w IM PAN, z powodu awarii kabla łącząego IMPAN z WARMANem.
Poczta przychodząca może przychodzic w ciągu następnego dnia.
Jednak z powodu niewidoczności serwera DNS (Domain Name Server) nadawca mógł otrzymać zwrot listu z adnotacja "host unknown". Warto wyjaśnić sytuację tym, od których listów oczekiwalismy.
18-19 marca 2010
Warsaw seminar on Industrial Mathematics organizowane przez IM PAN i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
18 marca 2010,
IM PAN i PTM ogłaszają kolejny konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego
- termin składania kandydatur 31 marca 2010 r.
18 marca 2010, godz. 16.30,
Wyklad-kolokwium organizowany przez IM PAN i PTM
prof. Werner Balser (Ulm University) wygłosił wykład Formal power series solutions for ordinary and partial differential equations
3 marca 2010
Nominacje profesorskie otrzymali matematycy:
Wojciech Plandowski - Uniwersytet Warszawski,
Tadeusz Płatkowski - Uniwersytet Warszawski,
Wiesław Sasin - Politechnika Warszawska
18 lutego 2010, godz. 16.30
Paul F. Baum (Pennsylvania State University/IMPAN) wygłosi wykład-kolokwium Atiyah-Singer Index Theorem and Group Actions. Wykład organizowany przez PTM, IM PAN i Centrum Banacha.
5 lutego 2010
Wydział MIM UW i IM PAN oglaszają wspólny Konkurs na 7-letnie stanowisko adiunkta
3 lutego 2010
Nominację profesorską otrzymał matematyk:
Zbigniew Jan Jurek - Uniwersytet Wrocławski
31 stycznia 2010
Upłynął termin składania wniosków do MNiSW o finansowanie projektów badawczych w ramach 39 konkursu.
Informacje MNiSW.
Kolejny okres składania wniosków: 2 maja – 31 lipca.
21 stycznia 2010
Rada Naukowa IM PAN pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. dra hab. Feliksa Przytyckiego na stanowisko Dyrektora Instytutu.
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora nauk matematycznych Pawłowi Kawie.
Uroczyste wręczenie Medalu im. Stefana Banacha Profesorowi Stanisławowi L. Woronowiczowi. Laureat medalu wygłosił wykład Kwantowa funkcja wykładnicza
14 stycznia 2010
Nominację profesorską otrzymał matematyk:
Ireneusz Recław - Uniwersytet Gdański
7 stycznia 2010
Prof. Michal Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków) wygłosił wykład-kolokwium Początek świata- złośliwa osobliwość w kosmologii, Wykład organizowany przez PTM, IM PAN i Centrum Banacha.
22 grudnia 2009
IM PAN Instytut Matematyczny PAN ogłasza konkurs na dofinansowanie udziału w Międzynarodowym Kongresie Matematyków ICM 2010
21 grudnia 2009
Postanowieniem Prezydenta RP
za zasługi w działalności na rzecz nauki polskiej odznaczeni zostali:
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr hab. Stanisław Janeczko,
Krzyżem Kawalerskom Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr hab. Tadeusz Figiel, prof. dr hab. Piotr Mankiewicz, prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Łukasz Stettner
Złotym Krzyżem Zasługi: prof. dr hab. Janusz Grabowski, prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Jarosław Zemanek,
Srebrnym Krzyżem Zasługi: doc. dr hab. Grzegorz Łysik.
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikąjacych z pracy zawodowej odznaczeni zostali: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – Jerzy Trzeciak,
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Dorota Czarnocka-Cieciura i Grzegorz Szymański.
Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa PAN.
 
IM PAN ogłasza Konkurs o Nagrodę IM PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki
20 grudnia 2009
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał IM PAN grant na finansowanie uczestnictwa w projekcie Geometria i symetria przestrzeni kwantowych
18 grudnia 2009
IM PAN ogłosił konkursy:
15 grudnia 2009, 14:00, sala klubowa, IV p.
Świąteczne spotkanie pracowników IM PAN
10 grudnia 2009, 16:30, sala 403
Nieliniowe operatory eliptyczne dla funkcji niegładkich – wykład Zbigniewa Błockiego (UJ). Wykład był zorganizowany przez PTM, IM PAN i Centrum Banacha a przeznaczony dla szerokiej publicznosci matematycznej.
23 listopada 2009
Wydział III PAN oglosił konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN
18 listopada 2009
17 listopada nominacje profesorskie otrzymali matematycy:
dr hab. Jarosław Marian Bartoszewicz - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Piotr Jan Graczyk - Université d'Angers, Francja
dr hab. Tadeusz Paweł Inglot - Politechnika Wrocławska
dr hab. Aleksander Iwanow - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Janina Maria Kotus - Politechnika Warszawska
dr hab. Jan Mielniczuk - Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Piotr Rybka - Uniwersytet Warszawski
10 listopada 2009
prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski otrzymał grant Własności rozwiązań równań mechaniki ośrodka ciągłego i struktur geometrycznych
prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski otrzymał grant promotorski Równania płynu mikropolarnego z warunkami brzegowymi typu poślizgu
6 listopada 2009
Piąte spotkanie Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych
23 października 2009
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora habilitowanego doktorowi Andriy'owi Panasyukowi
Rada Naukowa IM PAN nadała stopień doktora nauk matematycznych:
Joannie Jaszuńskiej
Sergiuszowi Kęsce
Bartoszowi Źrałkowi
22 października 2009
Wykład laureta Nagrody Naukowej IM PAN Jarosława Włodarczyka, profesora Purdue University
Nagrodę Wacławka za rok 2009 otrzymał dr Bartosz Kwaśniewski
16 października 2009
Spotkanie integracyjne pracowników IM PAN
13 października 2009
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Michał Bogdan otrzymał grant Procesy Markowa i Półgrupy Operatorów.
Prof. dr hab. Teresa Ledwina otrzymała grant promotorski Testy adaptacyjne dla problemu k prób przy uporządkowanych alternatywach.