O Instytucie Matematycznym PAN

Badania naukowe

W chwili obecnej badania prowadzone w Instytucie obejmują następujące dziedziny:

Przynależność do organizacji

Instytut należy do: