Pracownicy naukowi zatrudnieni bezterminowo

 1. prof. dr hab. Zofia Adamowicz
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 172, pok. 506
 2. prof. dr hab. Tadeusz Figiel
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Gdańsku
 3. prof. dr hab. Ryszard Frankiewicz
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 4. prof. dr hab. Janusz Grabowski
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 242, pok. 320
 5. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 187, pok. 513
 6. prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228110, pok.110
 7. prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 238, pok.419
 8. prof. dr hab. Anna Kamont
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Gdańsku
 9. prof. dr hab. Tomasz Komorowski
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 115, pok.115
 10. dr hab. Witold Kondracki
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 175, pok. 507
 11. prof. dr hab. Piotr Koszmider
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 148, pok. 505
 12. prof. dr hab. Andrzej Królak
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 175, pok. 507
 13. prof. dr hab. Piotr Pragacz
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 236, pok. 423
 14. prof. dr hab. Feliks Przytycki
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 100, pok. 111
 15. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  Zakład Biomatematyki (prof. zw.)
  email
  Oddział w Katowicach
 16. prof. dr hab. Tomasz Rychlik
  Zakład Statystyki Matematycznej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 219, pok. 607
 17. prof. dr hab. Stanisław Spież
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 222, pok. 605
 18. prof. dr hab. Łukasz Stettner
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 126, pok. 318
 19. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 182, pok. 511
 20. prof. dr hab. Jaroslav Zemánek
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 117, pok. 117
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni długoterminowo

 1. dr Tomasz Adamowicz
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 80, pok.510
 2. dr Jarosław Buczyński
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 151, pok. 421
 3. dr Tomasz Cieślak
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 220, pok.604
 4. dr Yonatan Gutman
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 167, pok. 420
 5. prof. dr hab. Piotr M. Hajac
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 149, pok. 512
 6. prof. dr hab. Jan Janas
  Samodzielna Pracownia Przestrzeni Hilberta (prof. zw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 7. dr Grzegorz Kapustka
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 8. dr Tomasz Kochanek
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 157, 407
 9. dr Wojciech Kryński
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok.508
 10. prof. dr hab. Teresa Ledwina
  Zakład Statystyki Matematycznej (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu , tel.: 71 348 10 76
 11. dr hab. Adam Nowak
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 12. dr Piotr Nowak
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 178, pok.509
 13. dr Piotr Przytycki
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 178, pok.509
 14. dr hab. Michał Rams
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 161, pok. 417
 15. prof. dr hab. Teresa Regińska
  Samodzielna Pracownia Analizy Numerycznej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 112, pok. 112
 16. dr Joanna Rencławowicz
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 22 5228 121, pok. 111
 17. dr Marcin Sabok
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 167, pok.420
 18. dr hab. Adam Skalski
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 218, pok.608
 19. prof. dr hab. Piotr Śniady
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 20. dr hab. Guillaume Valette
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. nadzw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 21. dr hab. Michał Wojciechowski
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 239, pok. 418
 22. dr Paweł Wolff
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok.508
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni okresowo

 1. dr hab. Janusz Adamus
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 8157, pok.407
 2. dr Krzysztof Argasiński
  Zakład Biomatematyki (adiunkt)
  Oddział w Katowicach
 3. dr Andrew Bruce
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, pok.424
 4. dr Weronika Buczyńska
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 151, pok. 421
 5. mgr Jan Burczak
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 22 522 81 57, pok. 407
 6. dr Marek Cuth
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 127, pok.319
 7. dr Biswarup Das
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email, pok. 406
 8. dr Michal Doucha
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt) , pok. 420
 9. prof. dr hab. Tomasz Downarowicz
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 10. dr hab. Christophe Eyral
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 522 82 35, pok. 424
 11. dr Marek Grochowski
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 13, pok. 113
 12. mgr Grzegorz Jamróz
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 406
 13. dr Michał Jóźwikowski
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 220, pok.604
 14. dr Tomasz Kania
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt) , tel.: 22 522 82 38, pok. 419
 15. dr Joanna Kułaga-Przymus
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email
 16. dr Bartosz Kwaśniewski
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 82 18, pok. 608
 17. dr Michał Lasoń
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email
  Oddział w Krakowie
 18. dr Poj Lertchoosakul
  Zakład Układów Dynamicznych (asystent)
  email, tel.: 22 522 81 52, pok. 422
 19. dr Mateusz Michałek
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 20. dr Andrzej Nagórko
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 218, pok. 608
 21. dr Bernard Nowakowski
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok. 508
 22. dr Karol Palka
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 23. dr Liviana Palmisano
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 51, pok. 421
 24. dr Mikołaj Rotkiewicz
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 180, pok. 510
 25. dr Justyna Signerska
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 152, pok. 422
 26. dr Sanjay Singh
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 235, pok. 424
 27. dr Saurabh Trivedi
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
  Oddział w Krakowie
 28. dr Aneta Wróblewska-Kamińska
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok. 508
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni na części etatu

 1. prof. dr hab. Bogdan Bojarski
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 189, pok. 514
 2. prof. dr hab. Jerzy Browkin
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email, tel.: 22 522 81 02, pok. 102
 3. prof. dr hab. Tomasz Byczkowski
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 4. prof. dr hab. Sławomir Cynk
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 5. prof. dr hab. Paweł Domański
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu , tel.: 61 829 53 69
 6. dr Robert Dryło
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 238, pok. 419
 7. prof. dr hab. Stanisław Janeczko
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 112, pok. 112
 8. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu
 9. dr Paweł Kasprzak
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email
 10. dr hab. Grzegorz Łysik
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 180, pok. 510
 11. prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
 12. prof. dr hab. Mieczysław Mastyło
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu , tel.: 61 829 5351
 13. prof. dr hab. Aleksander Pełczyński
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
 14. prof. dr hab. Szymon Peszat
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 15. prof. dr hab. Stefan Rolewicz
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 115, pok. 115
 16. prof. dr hab. Andrzej Schinzel
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 102, pok. 102
 17. dr hab. Andrzej Sitarz
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email
 18. prof. dr hab. Yuriy Tomilov
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email
 19. prof. dr hab. Henryk Toruńczyk
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 104, pok. 104
 20. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 171, pok. 505
 21. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 184, pok. 309a
 22. prof. dr hab. Wiesław Żelazko
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 116, pok. 116