Pracownicy naukowi zatrudnieni bezterminowo

 1. prof. dr hab. Zofia Adamowicz
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 172, pok. 506
 2. prof. dr hab. Tadeusz Figiel
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Gdańsku
 3. prof. dr hab. Ryszard Frankiewicz
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 4. prof. dr hab. Janusz Grabowski
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 242, pok. 320
 5. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 187, pok. 513
 6. prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228110, pok.110
 7. prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 238, pok.419
 8. prof. dr hab. Anna Kamont
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Gdańsku
 9. prof. dr hab. Tomasz Komorowski
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 115, pok.115
 10. dr hab. Witold Kondracki
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 175, pok. 507
 11. prof. dr hab. Piotr Koszmider
  Zakład Podstaw Matematyki (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 148, pok. 505
 12. prof. dr hab. Andrzej Królak
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 175, pok. 507
 13. prof. dr hab. Piotr Pragacz
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 236, pok. 423
 14. prof. dr hab. Feliks Przytycki
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 100, pok. 111
 15. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  Zakład Biomatematyki (prof. zw.)
  email
  Oddział w Katowicach
 16. prof. dr hab. Tomasz Rychlik
  Zakład Statystyki Matematycznej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Toruniu , tel.: 22 5228 219, pok. 607
 17. prof. dr hab. Stanisław Spież
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 222, pok. 605
 18. prof. dr hab. Łukasz Stettner
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 126, pok. 318
 19. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 182, pok. 511
 20. prof. dr hab. Jaroslav Zemánek
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 117, pok. 117
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni długoterminowo

 1. dr Tomasz Adamowicz
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 80, 510
 2. dr Jarosław Buczyński
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 151, pok. 421
 3. dr Tomasz Cieślak
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 55 5228 220, pok.604
 4. dr Yonatan Gutman
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email
 5. dr hab. Piotr M. Hajac
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 149, pok. 512
 6. prof. dr hab. Jan Janas
  Samodzielna Pracownia Przestrzeni Hilberta (prof. zw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 7. prof. dr hab. Stanisław Janeczko
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 112, pok. 112
 8. dr Grzegorz Kapustka
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 9. dr Tomasz Kochanek
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 157, 407
 10. dr Wojciech Kryński
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok.508
 11. prof. dr hab. Teresa Ledwina
  Zakład Statystyki Matematycznej (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu , tel.: 71 348 10 76
 12. dr hab. Adam Nowak
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 13. dr Piotr Nowak
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 178, pok.509
 14. dr Piotr Przytycki
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 178, pok.509
 15. dr hab. Michał Rams
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 161, pok. 417
 16. prof. dr hab. Teresa Regińska
  Samodzielna Pracownia Analizy Numerycznej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 121, pok. 111
 17. dr Joanna Rencławowicz
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 22 5228 182, pok. 511
 18. dr Marcin Sabok
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 167, pok.420
 19. dr hab. Adam Skalski
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 218, pok.608
 20. prof. dr hab. Piotr Śniady
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 21. dr hab. Guillaume Valette
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. nadzw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 22. dr hab. Michał Wojciechowski
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 239, pok. 418
 23. dr Paweł Wolff
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok.508
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni okresowo

 1. dr hab. Janusz Adamus
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 8157, 407
 2. dr Krzysztof Argasiński
  Zakład Biomatematyki (adiunkt)
  Oddział w Katowicach
 3. dr Andrew Bruce
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, 424
 4. dr Weronika Buczyńska
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 151, pok. 421
 5. mgr Jan Burczak
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 22 522 81 57, pok. 407
 6. dr Biswarup Das
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email, pok. 406
 7. dr Michal Doucha
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt) , pok. 420
 8. prof. dr hab. Tomasz Downarowicz
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 9. dr hab. Christophe Eyral
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 522 82 35, pok. 424
 10. dr Marek Grochowski
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 13, pok. 113
 11. mgr Grzegorz Jamróz
  Zakład Równań Różniczkowych (asystent)
  email, tel.: 406
 12. dr Michał Jóźwikowski
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 220, pok.604
 13. dr Tomasz Kania
  Zakład Podstaw Matematyki (adiunkt) , tel.: 22 522 82 38, pok. 419
 14. dr Joanna Kułaga-Przymus
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email
  Oddział w Toruniu
 15. dr Bartosz Kwaśniewski
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 82 18, pok. 608
 16. dr Michał Lasoń
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email
  Oddział w Krakowie
 17. dr Poj Lertchoosakul
  Zakład Układów Dynamicznych (asystent)
  email, tel.: 22 522 81 52, pok. 422
 18. dr Mateusz Michałek
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 19. dr Andrzej Nagórko
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 218, pok. 608
 20. dr Bernard Nowakowski
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok. 508
 21. dr hab. Piotr Oprocha
  Zakład Układów Dynamicznych (prof. wizyt.)
  email
  Oddział w Krakowie , tel.: 22 5228 239, pok.418
 22. dr Karol Palka
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
 23. dr Liviana Palmisano
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email, tel.: 22 522 81 51, pok. 421
 24. dr Mikołaj Rotkiewicz
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 180, pok. 510
 25. dr Justyna Signerska
  Zakład Układów Dynamicznych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 152, pok. 422
 26. dr Sanjay Singh
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 235, pok. 424
 27. dr Saurabh Trivedi
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (adiunkt)
  email
  Oddział w Krakowie
 28. dr Aneta Wróblewska-Kamińska
  Zakład Równań Różniczkowych (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 176, pok. 508
 

Pracownicy naukowi zatrudnieni na części etatu

 1. prof. dr hab. Bogdan Bojarski
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 189, pok. 514
 2. prof. dr hab. Jerzy Browkin
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email, tel.: 22 522 81 02, pok. 102
 3. prof. dr hab. Tomasz Byczkowski
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email
  Oddział we Wrocławiu
 4. prof. dr hab. Sławomir Cynk
  Zakład Algebry i Geometrii Algebraicznej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 5. prof. dr hab. Paweł Domański
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu , tel.: 61 829 53 69
 6. dr Robert Dryło
  Zakład Topologii (adiunkt)
  email, tel.: 22 5228 238, pok. 419
 7. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu
 8. dr Paweł Kasprzak
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (adiunkt)
  email
 9. dr hab. Grzegorz Łysik
  Zakład Równań Różniczkowych (prof. nadzw.)
  email, tel.: 22 5228 180, pok. 510
 10. prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
 11. prof. dr hab. Mieczysław Mastyło
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Poznaniu , tel.: 61 829 5351
 12. prof. dr hab. Aleksander Pełczyński
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
 13. prof. dr hab. Szymon Peszat
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email
  Oddział w Krakowie
 14. prof. dr hab. Stefan Rolewicz
  Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 115, pok. 115
 15. prof. dr hab. Andrzej Schinzel
  Zakład Teorii Liczb (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 102, pok. 102
 16. dr hab. Andrzej Sitarz
  Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej (prof. nadzw.)
  email
 17. prof. dr hab. Yuriy Tomilov
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. nadzw.)
  email
  Oddział w Toruniu
 18. prof. dr hab. Henryk Toruńczyk
  Zakład Topologii (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 104, pok. 104
 19. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 171, pok. 505
 20. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 184, pok. 309a
 21. prof. dr hab. Wiesław Żelazko
  Zakład Analizy Funkcjonalnej (prof. zw.)
  email, tel.: 22 5228 116, pok. 116