Dyrekcja


Pełnomocnik dyrektora d/s informatyzacji: prof. dr hab. Teresa Regińska

Pełnomocnik dyrektora d/s działalności Centrum Banacha: prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Pełnomocnik dyrektora d/s programów UE: prof. dr hab. Piotr M. Hajac

Instytut ma siedzibę w Warszawie i 6 oddzialów w:
  1. Gdańsku
  2. Katowicach
  3. Krakowie
  4. Poznaniu
  5. Toruniu
  6. Wrocławiu

Gdańsk

Kierownik oddziału:
prof. dr hab. Tadeusz Figiel

ul. Wita Stwosza 57,
pok. 223
80-952 Gdańsk-Oliwa
tel.: 58 551 08 04
fax: 58 550 30 61


Katowice

Kierownik oddziału:
prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

ul. Bankowa 14, pok. 325
40-007 Katowice
tel.: 32 253 71 64
fax: 32 258 29 76


Kraków

Kierownik oddziału:
prof. dr hab. Jan Janas

ul. Św. Tomasza 30
31-027 Kraków
tel.: 12 422 87 06
fax: 12 422 16 56


Poznań

ul. Umultowska 87
61-614 Poznań
tel.: 61 829 53 09
fax: 61 829 53 15


Toruń

ul. Chopina 12
87-100 Toruń
tel.: 56 622 60 17
fax: 56 622 89 79


Wrocław

Kierownik oddziału:
dr hab. Adam Nowak

ul. Kopernika 18
51-617 Wrocław
tel.: 71 348 10 76
fax: 71 348 10 98


Warszawa

ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa
tel.: 22 5228 100
fax: 22 629 39 97
http://www.impan.pl