Conference
Semigroups of Operators: Theory and Applications

2 – 5 October, 2008
Hotel Energetyk, Nałęczów, Poland

Confirmed speakers include: Due to the short time of the conference, only invited speakers will give talks. The remaining participants, will be welcome to present their results at a poster session.
 1. Maria Nowacka-Kisyńska
 2. Jan Kisyński
 3. Tadeusz Banek
 4. Charles Batty
 5. Adam Bobrowski
 6. Krzysztof Bogdan
 7. Radosław Bogucki
 8. Bogdan Bojarski
 9. Tomasz Byczkowski
 10. Wojciech Chojnacki
 11. Tanja Eisner
 12. V.E. Fedorov
 13. Maria Gokieli
 14. Jan Janas
 15. Adam Jakubowski
 16. Anna Karczewska
 17. Marek Kimmel
 18. Stanisław Kwapień
 19. Tomasz Komorowski
 20. Jurij Kozicki
 21. Mirosław Lachowicz
 22. Andrzej Łagodowski
 23. Anna Marciniak
 24. Janusz Mika
 25. Iwona Malinowska
 26. Małgorzata Murat
 27. Ernest Nieznaj
 28. Czesław Olech
 29. Andrzej Palczewski
 30. Andrzej Pelczar
 31. Aleksander Pełczyński
 32. Serguei Piskarev
 33. Wiesław Pleśniak
 34. Teresa Regińska
 35. Ryszard Rudnicki
 36. Jan Rusinek
 37. Czesław Ryll-Nardzewski
 38. Georgy A. Sviridyuk
 39. Franciszek H. Szafraniec
 40. Janusz Szuster
 41. Konrad Szuster
 42. Jacek Tabor
 43. Jurij Tomilov
 44. Paweł Urbański
 45. Stanisław Lech Woronowicz
 46. Jerzy Zabczyk
 47. Wojciech Zajączkowski
 48. Tomasz Zamek-Gliszczyński
 49. Jaroslav Zemánek