III Intercyscyplinarne Warsztaty Matematyczne

III Intercyscyplinarne Warsztaty Matematyczne

27 - 29 maja, 2011, Będlewo

Konferencja została zorganizowana przez radę Doktorantów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod patronatem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Centrum Banacha i przy wsparciu Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Konferencja miała na celu:

 1. Integrację środowiska doktorantów i młodych naukowców zajmujących się matematyką oraz wykorzystujących w swej pracy badawczej metody matematyczne.
 2. Poszukiwanie nowych inspiracji do pracy badawczej poprzez dyskusje i wymianę doświadczen naukowych.
 3. Promocje matematyki oraz stworzenie forum wymiany poglądów i nawiązywania współpracy między młodymi matematykami oraz przedstawicielami innych dyscyplin.
 4. Zachęcenie najlepszych studentow ostatnich lat studiów magisterskich do podjęcia studiów doktoranckich z matematyki.

Formuła warsztatów - zgodnie z ich nazwą - nie ograniczała tematyki wystąpien, ale obejmowała różnorodne działy matematyki, m.in. algebrę, geometrię, analizę, równania różniczkowe, teorię osobliwości, teorię grafów, statystykę i teorię prawdopodobieństwa, matematykę finansową, matematyczne podstawy informatyki, itd.
Gościem specjalnym konferencji była prof. Marina Semenova z Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku.

Komitet naukowy

 • prof. nzw. dr hab. Krzysztof Chełminski,
 • prof. nzw. dr hab. Przemyslaw Grzegorzewski,
 • prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt.

Komitet organizacyjny:

 • mgr Anna Zapart,
 • mgr Bartlomiej Jabłoński,
 • mgr Przemysław Kamieński,
 • mgr Pawel Rzążewski,
 • mgr Pawel Naroski,
 • dr Tomasz Brengos.

Uczestnicy:

Organizatorzy:

1. Agnieszka Bogdewicz
2. Krzysztof Chełminski
3. Przemysław Grzegorzewski
4. Irmina Herbut
5. Paweł Naroski
6. Paweł Rzążewski
7. Grzegorz Sójka

Doktoranci:
1. Leszek Bartczak
2. Aleksandra Dąbrowska
3. Cezary Denek
4. Przemyslaw Dobrowolski
5. Krzysztof Drachal
6. Lukasz Gleń
7. Bartosz Jabłoński
8. Katarzyna Karczmarek
9. Przemyslaw Kamieński
10. Monika Kaźmierczak
11. Bartosz Kołodziejek
12. Dorota Kowalska
13. Michał Krzeszowiec
14. Piotr Ładyżyński
15. Mariola Molenda
16. Sebastian Owczarek
17. Weronika Radziszewska
18. Łukasz Rożej
19. Kamil Szpojankowski
20. Michał Tuczyński
21. Maciej Wielgus
22. Malgorzata Wojtyś
23. Anna Zapart

Studenci:
1. Monika Drewnik
2. Michal Gaczkowski
3. Arkadiusz Januszewski
4. Alicja Kieruj
5. Tomasz Miller
6. Adam Pytel
7. Agata Sakowicz
8. Tomasz Sitarek
9. Grzegorz Siudem
10. Krzysztof Wąsek
11. Paweł Wójcicki
12. Barbara Żgała


Spis referatów wygloszonych podczas konferencji:

1. Leszek Bartczak, O analizie matematycznej modeli termolepkoplastyczności
2. Agnieszka Bogdewicz, O pojeciu wypuklosci w hiperprzestrzeni cial wypuklych
3. Krzysztof Chelminski, Słaba pochodna, słaba zbieżnosc i słabe rozwiazania rownan rozniczkowych
4. Aleksandra Dabrowska, Combinatorial Nullstellensatz, czyli o algebrze w teorii grafow.
5. Przemyslaw Dobrowolski, Planowanie ruchu bryl i robotów
6. Krzysztof Drachal, Gładkie rozmaitości i obserwable
7. Michał gaczkowski, Analiza na przestrzeniach metrycznych- miary ciągle względem metryki
8. Łukasz Gleń, Zagadnienia kontaktu ciał niesprężystych z podłożem
9. Przemysław Grzegorzewski, O implikacjach probabilistycznych i ich wlasnosciach
10. Irmina Herbert, Przeksztalcenia Lipschitza a wymiar
11. Katarzyna Karczmarek, Prognozowanie informacji niepewnej i nieprecyzyjnej
12. Przemyslaw Kamieński, Regularnosc dla rozwiązań lepkoplastyczności
13. Monika Kaźmierczak, Model równowagi ekonomicznej Arrowa-Debreu
14. Alicja Kieruj, Pewne modyfikacje zbiorów Bernstaina i Vitalego
15. Jakub Kierzkowski, Twierdzenie Rotha i jego uogólnienie
16. Bartosz Kołodziejek, Charakteryzacje rozkładów macierzowych
17. Dorota Kowalska, "Kiełbaska stabilna"- oszacowanie funkcjonałów na procesach stabilnych
18. Piotr Ładyżyński, Rozmyte protoformy geometryczne i ich zastosowanie do wykrywania formacji cenowych na giełdzie
19. Nariola Molenda, Metody bootstrap dla szeregów czasowych
20. Sebastian Owczarek, Poroplastyczność raz jeszcze
21. Adam Pytel, Martyngały lokalne a bańki finansowe
22. Weronika Radziszewska, Inteligentne agenty w bilansowaniu zużycia i produkcji energii
23. Łukasz Rożej, Logika modalna
24. Marina Semenova, Introduction to universal algebra
25. Tomasz Sitarek, O słuchaniu palcem, izomorfizmach tyflograficznych i relacjach wiele-do-wielu na przykładzie Braille Music.
26. Grzegorz Sójka, Kilka słów o tomografii geometrycznej
27. Kamil Szpojankowski, Wolna probabilistyka i wolne twierdzenia Lukacsa
28. Michał Tuczyński, Mierz i zwyciężaj
29. Krzysztof Węsek, Optymalna sygnalizacja świetlna, czyli o cyrkularnej liczbie chromatycznej
30. Maciej Wielgus, Nanoimprint litography analitycznie i numerycznie
31. Paweł Wójcicki, Analityczna teoria równań eliptycznych
32. Anna Zapart, O własności sympleksu stalego