W dniach 28 maja–1 czerwca 2012 roku w Centrum Konferencyjnym IM PAN w Będlewie odbyła się XII Konferencja z Probabilistyki.

Organizatorami konferencji były: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem była prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Łukasz Stettner
Sekretarz: Jan Krzysztof Kowalski