Komitet Programowy

Tomasz Bojdecki,
Marek Bożejko,
Tomasz Byczkowski,
Marek Capiński,
Zbigniew Ciesielski,
Ryszard Jajte,
Adam Jakubowski,
Zbigniew Jurek,
Michał Karoński,
Tomasz Komorowski,
Stanisław Kwapień,
Andrzej Nowak,
Adam Paszkiewicz,
Agnieszka Plucińska – Honorowa Przewodnicząca,
Tomasz Rolski,
Ryszard Rudnicki,
Zdzisław Rychlik,
Leszek Słomiński,
Łukasz Stettner – Przewodniczący,
Aleksander Weron,
Jacek Wesołowski,
Jerzy Zabczyk.