Program konferencji

(Wersja z 14 maja)

Poniedziałek 19 maja 2014

9.00 –9.15Rozpoczęcie konferencji
9.15 –10.15Krzysztof Burdzy (Seattle), O rozrzucaniu gleby przez meteory
10.20 –10.40Adrian Falkowski (UMK), Stochastyczne równania różniczkowe z odbiciem względem procesów o skończonej p-wariacji
10.45 –11.05Tomasz Klimsiak (UMK), Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem na przestrzeniach z ogólną filtracją
11.05 –11.30przerwa na kawę i herbatę
11.30 –11.50Barbara Jasiulis-Gołdyn (UWr), Procesy Markowa w sensie splotów uogólnionych
11.55 –12.15Jolanta Misiewicz (PW), Całka stochastyczna względem splotów uogólnionych
12.20 –12.40Dawid Tarłowski (UJ), Łańcuchy Markowa w globalnej optymalizacji
12.45 –13.05Andrzej Makagon (Hampton U.), O strukturze ciągów okresowo skorelowanych
13.05obiad
15.00 –15.30Adam Osękowski (UW), Optymalne stopowanie ruchu Browna i nierówności dla funkcji kwadratowej martyngału
15.35 –15.55Łukasz Stettner (IMPAN), Optymalne zatrzymywanie ergodycznych procesów Markowa
16.00 –16.20Dawid Czapla (UŚl), Zastosowanie e-własności w kontekście techniki sprzęgania łańcuchów Markowa
16.20 –16.50przerwa na kawę i herbatę
16.50 –17.10Tomasz Komorowski (IMPAN), Transport energii w układzie oscylatorów harmonicznych z szumem
17.15 –17.35Tymoteusz Chojecki (UMCS), Nietrywialność tensora turbulentnej dyfuzyjności trasera poruszającego się w nieściśliwym Gaussowskim polu losowym
17.40 –18.00Marcin Boryc (UMCS), Homogenizacja losowych dyfuzji w niestacjonarnych środowiskach
18.00kolacja
19.30 –21.00sesja plakatowa
Przemysław Paździorek (IMPAN), Wielowymiarowy dyskretny proces Markowa opisujący proces różnicowania się komórek macierzystych
Alina Semrau-Giłka (UTP Bydgoszcz), Aproksymacje rozwiązań jednowymiarowych stochastycznych równań różniczkowych z odbiciem o nieciągłych współczynnikach
Natalia Soja-Kukieła (UMK), Dystrybuanta pozorna oraz indeks ekstremalny pola losowego i ciągu wektorów losowych
Maciej Ziemba (PolLub), Kryterium ciasności i słaba zbieżność dla uogólnionego procesu empirycznego w przestrzeni D[0,1]

Wtorek 20 maja 2014

9.00 –9.40Tomasz Rychlik (IMPAN), Oszacowania momentów czasów pracy systemów niezawodnościowych zbudowanych z permutowalnych elementów
9.45 –10.05Mariusz Bieniek (UMCS), Porównanie obciążenia średnich uciętych i winsorowanych
10.10 –10.40Krzysztof Dębicki (UWr), Ekstrema procesów gaussowskich o wartościach wektorowych: własności asymptotyczne
10.45 –11.05Zbigniew S. Szewczak (UMK), O lokalnych twierdzeniach granicznych dla gęstości Dickmana
11.05 –11.30przerwa na kawę i herbatę
11.30 –11.50Tomasz Bojdecki (UW), Cząsteczkowa interpretacja procesu Rosenblatta
11.55 –12.15Adam Paszkiewicz (UŁ), Świat projekcji w przestrzeniach Hilberta
12.20 –12.40Maciej Wiśniewolski (UW), O pewnych funkcjonałach ruchu Browna
12.45 –13.05Kamil Szpojankowski (PW), Własność Lukacsa w wolnej probabilistyce
13.05obiad
15.00 –15.30Szymon Peszat (IMPAN), Analityczne własności półgrup przejścia procesów Ornsteina-Uhlenbecka
15.35 –15.55Jerzy Zabczyk (IMPAN), Gaussowskie procesy Markowa na przestrzeni Hilberta
16.00 –16.20Maria Anna Chojnowska-Michalik (UŁ), Eksponencjalna ergodyczność równań z addytywnym szumem Levy'ego w przestrzeni Hilberta
16.20 –16.50przerwa na kawę i herbatę
16.50 –17.10John Noble (UW), Stochastic Evolution Equation with Nonlinear Potential
17.15 –17.35Agata Sakowicz (PW), Charakteryzacja rozkładu Dirichleta przez neutralność względem dwóch partycji
17.40 –18.00Przemysław Matuła (UMCS), Nierówności porównawcze dla dodatnio zależnych zmiennych losowych
18.00kolacja
20.00posiedzenie Komitetu Programowego Konferencji

Środa 21 maja 2014

9.00 –9.40Michał Ryznar (PWr), Teoria potencjału unimodalnych procesów Léevy'ego
9.45 –10.05Karol Szczypkowski (PWr), Zaburzenia generatorów procesów Levy'ego
10.10 –10.30Kamil Kaleta (UW), Zanik funkcji własnych nielokalnych operatorów Schrödingera w nieskończoności
10.35 –10.55Grzegorz Serafin (PWr), Teoria potencjału hiperbolicznego ruchu Browna z dryfem
10.55 –11.25przerwa na kawę i herbatę
11.25 –11.45Jacek Małecki (PWr), Bezkolizyjne układy cząstek Bessela i ich uogólnienia
11.50 –12.10Kamil Bogus (PWr), Proces Bessela zabity przy wyjściu z półprostej
12.15 –12.35Tomasz Grzywny (PWr), Jednowymiarowy podporządkowany ruch Browna
12.40 –13.00Adam Jakubowski (UMK), Całka stochastyczna względem cylindrycznych ruchów Lévy'ego
13.00obiad
13.30wycieczka
20.00kolacja grillowa

Czwartek 22 maja 2014

9.00 –9.40Rafał Latała (UW), Suprema procesów Bernoulliego
9.45 –10.05Jacek Wesołowski (PW), Generatory procesów q-Meixnera
10.10 –10.30Konstancja Bobecka-Wesołowska (PW), Własność Matsumoto-Yora na drzewach dla macierzy różnych wymiarów
10.35 –10.55Bartosz Kołodziejek (PW), Charakteryzacja macierzowego rozkładu beta
10.55 –11.25przerwa na kawę i herbatę
11.25 –11.45Jacek Jakubowski (UW), Zgodność łańcuchów Markowa i warunkowych łańcuchów Markowa
11.50 –12.10Adam Pytel (PW), Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżycia - teoria i zastosowania
12.15 –12.35Ewa Marciniak (UJ), Problem optymalizacji polityki dywidend z funkcją kary Gerbera-Shiu dla kawałkami deterministycznego procesu Markowa
12.40 –13.00Teresa Rajba (ATH), Probabilistyczna charakteryzacja funkcji delta-wypukłej
13.00obiad
15.00 –15.40Jan Obłój (U. of Oxford), Optymalny transport martyngałowy z wieloma warunkami brzegowymi
15.45 –16.05Andrzej Rozkosz (UMK), Wycena opcji amerykańskich w wielowymiarowym modelu Blacka-Scholesa
16.10 –16.30Dariusz Zawisza (UJ), Optymalizacja portfela dla monotonicznej modyfikacji funkcjonału Markowitza
16.30 –17.00przerwa na kawę i herbatę
17.00 –17.20Przemysław Rola (UJ), Arbitraż na rynkach z bid-ask spreads
17.25 –17.45Marcin Pitera (UJ), O zgodności w czasie dla dynamicznych miar ryzyka oraz indeksów akceptowalności
17.50 –18.10Krzysztof Szajowski (PWr), Ratio inequality for geometric Brownian motion
18.15 –18.35Krzysztof Zajkowski (UwB), Średnie czasy oczekiwań na wybrane wzorce w ciągach dyskretnych zmiennych losowych
19.00uroczysta kolacja

Piątek 23 maja 2014

9.00 –9.40Anna Talarczyk-Noble (UW), Proces liczby bloków Λ-koalescencji - asymptotyka dla małych czasów
9.45 –10.05Paweł Zwoleński (IMPAN), Model ewolucji fenotypowej w populacjach płciowych
10.10 –10.30Ryszard Rudnicki (IMPAN), Asymptotyka rozwiązań pewnego modelu fenotypowego
10.35 –10.55Radosław Wieczorek (UŚl), Indywidualne modele procesów fragmentacji
11.00zakończenie konferencji
11.45obiad