Streszczenia

Wykłady

60 min.

Krzysztof Burdzy (Seattle), O rozrzucaniu gleby przez meteory

40 min.

Rafał Latała (UW), Suprema procesów Bernoulliego

Jan Obłój (U. of Oxford), Optymalny transport martyngałowy z wieloma warunkami brzegowymi

Tomasz Rychlik (IMPAN), Oszacowania momentów czasów pracy systemów niezawodnościowych zbudowanych z permutowalnych elementów

Michał Ryznar (PWr), Teoria potencjału unimodalnych procesów Léevy'ego

Anna Talarczyk-Noble (UW), Proces liczby bloków Lambda-koalescencji - asymptotyka dla małych czasów

30 min.

Krzysztof Dębicki (UWr), Ekstrema procesów gaussowskich o wartościach wektorowych: własności asymptotyczne

Adam Osękowski (UW), Optymalne stopowanie ruchu Browna i nierówności dla funkcji kwadratowej martyngału

Szymon Peszat (IMPAN), Analityczne własności półgrup przejścia procesów Ornsteina-Uhlenbecka

Zgłoszone referaty

Mariusz Bieniek (UMCS), Porównanie obciążenia średnich uciętych i winsorowanych

Konstancja Bobecka-Wesołowska (PW), Własność Matsumoto-Yora na drzewach dla macierzy różnych wymiarów

Kamil Bogus (PWr), Proces Bessela zabity przy wyjściu z półprostej

Tomasz Bojdecki (UW), Cząsteczkowa interpretacja procesu Rosenblatta

Marcin Boryc (UMCS), Homogenizacja losowych dyfuzji w niestacjonarnych środowiskach

Tymoteusz Chojecki (UMCS), Nietrywialność tensora turbulentnej dyfuzyjności trasera poruszającego się w nieściśliwym Gaussowskim polu losowym

Maria Anna Chojnowska-Michalik (UŁ), Eksponencjalna ergodyczność równań z addytywnym szumem Levy'ego w przestrzeni Hilberta

Dawid Czapla (UŚl), Zastosowanie e-własności w kontekście techniki sprzęgania łańcuchów Markowa

Bartłomiej Dyda (PWr), O nierówności Poincaré dla kuli

Adrian Falkowski (UMK), Stochastyczne równania różniczkowe z odbiciem względem procesów o skończonej p-wariacji

Tomasz Grzywny (PWr), Jednowymiarowy podporządkowany ruch Browna

Adam Jakubowski (UMK), Całka stochastyczna względem cylindrycznych ruchów Lévy'ego

Jacek Jakubowski (UW), Zgodność łańcuchów Markowa i warunkowych łańcuchów Markowa

Barbara Jasiulis-Gołdyn (UWr), Procesy Markowa w sensie splotów uogólnionych

Kamil Kaleta (UW), Zanik funkcji własnych nielokalnych operatorów Schrödingera w nieskończoności

Tomasz Klimsiak (UMK), Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem na przestrzeniach z ogólną filtracją

Bartosz Kołodziejek (PW), Charakteryzacja macierzowego rozkładu beta

Tomasz Komorowski (IMPAN), Transport energii w układzie oscylatorów harmonicznych z szumem

Andrzej Makagon (Hampton U.), O strukturze ciągów okresowo skorelowanych

Jacek Małecki (PWr), Bezkolizyjne układy cząstek Bessela i ich uogólnienia

Ewa Marciniak (UJ), Problem optymalizacji polityki dywidend z funkcją kary Gerbera-Shiu dla kawałkami deterministycznego procesu Markowa

Przemysław Matuła (UMCS), Nierówności porównawcze dla dodatnio zależnych zmiennych losowych

Jolanta Misiewicz (PW), Całka stochastyczna względem splotów uogólnionych

John Noble (UW), Stochastic Evolution Equation with Nonlinear Potential

Adam Paszkiewicz (UŁ), Świat projekcji w przestrzeniach Hilberta

Marcin Pitera (UJ), O zgodności w czasie dla dynamicznych miar ryzyka oraz indeksów akceptowalności

Adam Pytel (PW), Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżycia - teoria i zastosowania

Teresa Rajba (ATH), Probabilistyczna charakteryzacja funkcji delta-wypukłej

Przemysław Rola (UJ), Arbitraż na rynkach z bid-ask spreads

Andrzej Rozkosz (UMK), Wycena opcji amerykańskich w wielowymiarowym modelu Blacka-Scholesa

Ryszard Rudnicki (IMPAN), Asymptotyka rozwiązań pewnego modelu fenotypowego

Agata Sakowicz (PW), Charakteryzacja rozkładu Dirichleta przez neutralność względem dwóch partycji

Grzegorz Serafin (PWr), Teoria potencjału hiperbolicznego ruchu Browna z dryfem

Łukasz Stettner (IMPAN), Optymalne zatrzymywanie ergodycznych procesów Markowa

Krzysztof Szajowski (PWr), Ratio inequality for geometric Brownian motion

Karol Szczypkowski (PWr), Zaburzenia generatorów procesów Levy'ego

Zbigniew S. Szewczak (UMK), O lokalnych twierdzeniach granicznych dla gęstości Dickmana

Kamil Szpojankowski (PW), Własność Lukacsa w wolnej probabilistyce

Dawid Tarłowski (UJ), Łańcuchy Markowa w globalnej optymalizacji

Jacek Wesołowski (PW), Generatory procesów q-Meixnera

Radosław Wieczorek (UŚl), Indywidualne modele procesów fragmentacji

Maciej Wiśniewolski (UW), O pewnych funkcjonałach ruchu Browna

Jerzy Zabczyk (IMPAN), Gaussowskie procesy Markowa na przestrzeni Hilberta

Krzysztof Zajkowski (UwB), Średnie czasy oczekiwań na wybrane wzorce w ciągach dyskretnych zmiennych losowych

Dariusz Zawisza (UJ), Optymalizacja portfela dla monotonicznej modyfikacji funkcjonału Markowitza

Paweł Zwoleński (IMPAN), Model ewolucji fenotypowej w populacjach płciowych

Zgłoszone plakaty

Przemysław Paździorek (IMPAN), Wielowymiarowy dyskretny proces Markowa opisujący proces różnicowania się komórek macierzystych

Alina Semrau-Giłka (UTP Bydgoszcz), Aproksymacje rozwiązań jednowymiarowych stochastycznych równań różniczkowych z odbiciem o nieciągłych współczynnikach

Natalia Soja-Kukieła (UMK), Dystrybuanta pozorna oraz indeks ekstremalny pola losowego i ciągu wektorów losowych

Maciej Ziemba (PolLub), Kryterium ciasności i słaba zbieżność dla uogólnionego procesu empirycznego w przestrzeni D[0,1]